Harcownia- Miasto Włocławek, placówka wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej

„Harcownie – metodyka harcerska wsparciem dla rodziny” to nowy projekt, który realizuje Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego. Skierowany on jest do dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich rodziców. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Trwa od 1 lutego 2018 r., a zakończenie planowane jest na 31 stycznia 2020r.


W ramach Projektu przewidziano m.in. zorganizowanie placówek wsparcia dziennego, organizację eventów i biwaków.  Aktualnie trwa nabór chętnych do udziału w działaniach prowadzonych przez Harcownię – Włocławek.
Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie kp.zhp.pl/harcownie oraz facebook.com/Harcownie


Dokumenty do pobrania:

Regulamin Projektu Harcownie

Regulamin – format pdf

Umowa uczestnictwa w projekcie

Załącznik 1 – formularz zgłoszeniowy ZHP

Załącznik 2 – deklaracja uczestnictwa ZHP

Załącznik 3 – oświadczenie dotyczące danych osobowych

Załącznik 4 – wzór oświadczenia o wielokrotnym wykluczeniu

Załącznik 5 – oświadczenie o obszarze zdegradowanym zgodnie z rewitalizacją