ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA DLA DZIECI W WIEKU OD 5 LAT do 14 LAT

Adres: ul. Wojska Polskiego 2, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia: 13.00 – 17.00

Numer konta: PKO BP S.A. 36 1020 5170 0000 1502 0059 7583

Kierownik świetlicy: Marta Stypińska

 

 

Świetlica Caritas to miejsce, które na mapie Włocławka widnieje blisko 20 lat! I choć w tym czasie zmieniła się lokalizacja, opiekunowie, wolontariusze, a w końcu sami podopieczni to jedno pozostało bez zmian – nadal panuje tu wesoły harmider i dziecięcy śmiech ☺️

 

Nasza świetlica to publiczna i bezpłatna placówka wsparcia dziennego, której oferta zajęciowa skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 5-14 lat, głównie z dzielnicy włocławskiego Śródmieścia. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku:

– w trakcie roku szkolnego w godzinach 13:00-17:00

– w okresie wakacyjnym, ferii zimowych czy przerw świątecznych w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży.

Głównym celem placówki jest wspieranie rozwoju osobowego podopiecznych, zapewnienie im opieki oraz wychowania, jak również tworzenie sprzyjających warunków do nauki i rozwijania zainteresowań i uzdolnień. Świetlica kładzie szczególny nacisk na wyrabianie i utrwalanie u wychowanków prawidłowych postaw społecznych realizując projekty profilaktyczne, ukazujące alternatywny sposób spędzania czasu wolnego, dalekiego od używek oraz eliminowanie zachowań patologicznych. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna dokłada wszelkich starań, aby wyrównać dysproporcje edukacyjne i wychowawcze podopiecznych i wzmocnić poczucie własnej wartości u każdego dziecka. Ponadto rozwija u wychowanków umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach dnia codziennego i rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych.

Podopieczni mogą tu liczyć na pomoc w odrabianiu lekcji oraz rozwiązywaniu szkolnych problemów. Przewidziany jest także czas na ciepły posiłek oraz coś słodkiego, zabawy grupowe i indywidualne, konkursy, seanse filmowe, dyskoteki. Świetlica zapewnia dzieciakom ciekawe spędzanie czasu: są prowadzone zajęcia sportowe, a także różnego rodzaju warsztaty i spotkania z ciekawymi ludźmi. Ponadto podopieczni placówki uczestniczą w spektaklach teatralnych, seansach kinowych, czy też zwiedzają wystawy muzealne. Miewają również okazję, aby wykazać się zdolnościami pływackimi na miejskim basenie czy też odkryć talent łyżwiarski chodząc na pobliskie lodowisko. Dodatkowo biorą udział w wycieczkach organizowanych przez Caritas Diecezji Włocławskiej. Były już między innymi w Toruniu w wytwórni pierników, w Parku Dinozaurów w Solcu Kujawskim, w łódzkim zoo, a ostatnio w wytwórni bombek w Gnieźnie.

Nasza kadra stara się dawać dobry przykład swoim życiem, uczyć prawdziwych wartości, pomagać w nauce, a także rozwijać i uczyć zasad dobrego zachowania. Nieoceniona w naszej działalności jest pomoc wolontariuszy. Ich zaangażowanie stanowi duże wsparcie w wychowaniu i kształtowaniu prawidłowych postaw życiowych.

Placówka działa dzięki współpracy Caritas Diecezji Włocławskiej z Miastem Włocławek – działalność jest współfinansowana ze środków publicznych miasta.

Do Świetlicy Caritas uczęszcza średnio 25 dzieci pochodzących z rodzin niezamożnych, wielodzietnych oraz przeżywających różnego rodzaju kryzysy, w tym dzieci ukraińskich uchodźców. Warunkiem zapisania dziecka do świetlicy jest wypełnienie deklaracji przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Podsumowując: Świetlica Caritas to miejsce, gdzie łączy się przyjemne z pożytecznym, gdzie każdy (mały czy duży) znajdzie coś dla siebie, gdzie wszyscy czują się miło i bezpiecznie. Śmiało można zatem powiedzieć, że nasza placówka to taka namiastka prawdziwego domu, a dzieci, wolontariusze, klerycy i opiekunowie tworzą swego rodzaju rodzinę.

 

Poniżej króciutka fotorelacja pokazująca dwudziestoletnią historię naszej świetlicy ☺️ Wydarzenia bieżące są relacjonowane na facebooku Caritas Diecezji Włocławskiej: Facebook ZAPRASZAMY❣️❣️❣️