SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH

adres: ul. Prymasa S. Karnkowskiego 7, 87-800 Włocławek

tel. 518 014 557

schronisko dla kobiet – tel. 54 232 28 16

schronisko dla mężczyzn – tel. 54 232 78 67

 

NUMER KONTA:

PKO BP S.A. 36 1020 5170 0000 1502 0059 7583

 

Schronisko Caritas – dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn we Włocławku przy ul. Karnkowskiego 7 funkcjonuje od 15.09.2001 roku. Otrzymuje w nim schronienie ok. 24 kobiet i 145 mężczyzn (w okresie zimowym – ok 200 osób).


Mieszkańcy schroniska są pod stałą opieką Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim.
Opieka ta, polega na ciągłym przebywaniu sióstr z bezdomnymi. Siostry starają się stworzyć warunki i zachęcić mieszkańców do przemiany oraz pogłębienia ich życia poprzez wspólnie odmawianą modlitwę poranną, wspólną Eucharystię, oraz wspólną Koronkę i Różaniec o godz. 15.00, a w miesiącach poświęconych szczególnej czci Serca Pana Jezusa (czerwiec), NMP (maj, październik) do odmawiania wspólnie litanii, śpiewania kolęd itp.

Zauważyć jednak trzeba, że wszelkie praktyki religijne są ze strony bezdomnych podejmowane dobrowolnie.

W ciągu roku , w każdej porze dnia, siostry wnikają w problemy mieszkańców czyniąc to w różny sposób (rozmowy, porady, wysyłanie na leczenie odwykowe, a po tzw. odwyku mobilizują i wspierają daną osobę poprzez wskazówki do trwania w podjętych postanowieniach).

Opieka duchowa wyraża się również w organizowaniu dla bezdomnych pracy albo zarobkowej albo na rzecz schroniska. Obowiązek wykonywania powierzonych czynności mobilizuje tych ludzi ,nie mających żadnych perspektyw na przyszłość, do pracy nad sobą, do samozaparcia i wytrwania choćby kilku tygodni bądź miesięcy bez alkoholu.

Mieszkańcy schroniska są również pod stałą opieką duchową księży pracujących w Caritas włocławskiej. Opieka ta polega na pełnej dyspozycyjności co do możliwości skorzystania z sakramentów świętych(Sakr. Pojednania), rozmów duchowych, jak i organizowania dwa razy w roku rekolekcji adwentowych i wielkopostnych.
W celu stworzenia bliskiej i braterskiej komunikacji międzyosobowej, organizowane są dla bezdomnych jednodniowe wyjazdy (do Lichenia; na spotkanie z Ojcem Świętym gdy przybywa do Polski z pielgrzymką itp.) jak i wspólne integracyjne spotkania przy grillu , stole wigilijnym czy śniadaniu wielkanocnym.

Od 01.10.2003 roku funkcjonuje stołówka przy ul. Gdańskiej 6, w której mieszkańcy schroniska pod kontrolą sióstr przygotowują posiłki. I tak z ciepłej zupy i chleba od godz. 9.30 – 10.30 korzystają mieszkańcy schroniska Caritas, a od 10.30 -11.30 głodne osoby z miasta. W okresie zimowym dla mieszkańców schroniska przygotowywane są również kolacje (na ciepło bądź w formie suchego prowiantu).