SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH

Caritas Diecezji Włocławskiej prowadzi dwa schroniska – jedno dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn, a drugie dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi.

 

SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH

adres: ul. Prymasa S. Karnkowskiego 7, 87-800 Włocławek

tel. 518 014 556

Kierownik: s. Faustyna Farmas

NUMER KONTA:

PKO BP S.A. 36 1020 5170 0000 1502 0059 7583

Schronisko dla bezdomnych kobiet i mężczyzn uruchomione zostało w 2001 r. po przeprowadzonej adaptacji pozyskanego obiektu przy ul. Karnkowskiego 7. Początkowo schronisko przewidziane było dla 75 osób. Jednakże zwiększająca się skala bezdomności we Włocławku i konieczność zapewnienia coraz większej liczbie osób bezdomnych schronienia spowodowała rozwój schroniska. Teraz otrzymuje w nim schronienie ok. 24 kobiet i 145 mężczyzn (w okresie zimowym – ok 200 osób).

Schronisko Caritas posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę nakierowaną na pomoc osobom bezdomnym – przygotowanych jest 28 pokoi, 3 świetlice, 4 kuchnie, 5 łazienek, 2 pralnie i 2 suszarnie z przeznaczeniem dla osób przebywających w schronisku. Osoby przebywające w schronisku poza noclegiem mają także zapewnione gorące posiłki w Miejskiej Jadłodajni Św. Antoniego oraz odzież dostosowną do pory roku, środki czystości tj. proszek do prania, mydło itp., a także suchy prowiant, aby mogły przygotować sobie kolacje.

W schronisku prowadzone są zajęcia i warsztaty w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej wspólnie z pracownikami socjalnymi MOPR Włocławek.

 


Mieszkańcy schroniska są pod stałą opieką Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim.
Opieka ta, polega na ciągłym przebywaniu sióstr z bezdomnymi. Siostry starają się stworzyć warunki i zachęcić mieszkańców do przemiany oraz pogłębienia ich życia poprzez wspólnie odmawianą modlitwę poranną, wspólną Eucharystię, a także wspólną Koronkę i Różaniec o godz. 15.00. W miesiącach poświęconych szczególnej czci Serca Pana Jezusa (czerwiec), NMP (maj, październik) do odmawiania wspólnie litanii, śpiewania kolęd itp.

Zauważyć jednak trzeba, że wszelkie praktyki religijne są ze strony bezdomnych podejmowane dobrowolnie.

W ciągu roku, w każdej porze dnia, siostry wnikają w problemy mieszkańców czyniąc to w różny sposób (rozmowy, porady, wysyłanie na leczenie odwykowe, a po tzw. odwyku mobilizują i wspierają daną osobę poprzez wskazówki do trwania w podjętych postanowieniach).

Opieka duchowa wyraża się również w organizowaniu dla bezdomnych pracy albo zarobkowej albo na rzecz schroniska. Obowiązek wykonywania powierzonych czynności mobilizuje tych ludzi nieposiadających żadnych perspektyw na przyszłość, do pracy nad sobą, do samozaparcia i wytrwania choćby kilku tygodni bądź miesięcy bez alkoholu.

Mieszkańcy schroniska są również pod stałą opieką duchową księży pracujących w Caritas diecezjalnej. Opieka ta polega na pełnej dyspozycyjności co do możliwości skorzystania z sakramentów świętych (Sakr. Pojednania), rozmów duchowych, jak i organizowania rekolekcji adwentowych i wielkopostnych.
W celu stworzenia bliskiej i braterskiej komunikacji międzyosobowej, w miarę możliwości organizowane są dla bezdomnych jednodniowe wyjazdy (do Lichenia; na spotkanie z Ojcem Świętym gdy przybywa do Polski z pielgrzymką, itp.), jak i wspólne integracyjne spotkania przy grillu, stole wigilijnym czy śniadaniu wielkanocnym, a także organizowanie turniejów sportowych.

 

SCHRONISKO DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI

adres: ul. Płocka 2, 87-800 Włocławek

tel. 518 014 557

Kierownik: s. Anna Kryszak

NUMER KONTA:

PKO BP S.A. 36 1020 5170 0000 1502 0059 7583

Osoby bezdomne po latach życia „na ulicy” są szczególnie narażone na choroby przewlekłe i wymagają z powodu swoich dysfunkcji zdrowotnych specjalnej opieki. Dlatego też powstała myśl o utworzeniu kolejnego ośrodka wsparcia dla osób bezdomnych. W 2013 r. w wyniku realizacji projektu „NASZA SZANSA” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku w partnerstwie z Caritas Diecezji Włocławskiej w okresie 1 marca 2012 r. – 31 sierpnia 2013 r. pilotażowo uruchomiono Dom dla Bezdomnych na 10 miejsc. Była to tymczasowa placówka z możliwością długoterminowego pobytu osób, które z różnych względów wymagają pomocy innych osób m.in. osoby niepełnosprawne (zdolne do samoobsługi), schorowane i starsze. W istniejącym schronisku dla bezdomnych kobiet i mężczyzn wyodrębniono i dostosowano pomieszczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. Po zakończonym projekcie Dom dla Osób Bezdomnych przekształcono w schronisko dla osób bezdomnych z całodobowym wyżywieniem i dostępem do usług opiekuńczych.

W tym momencie Schronisko Caritas dla Osób Bezdomnych z usługami opiekuńczymi zlokalizowane jest przy ul Płockiej 2 we Włocławku.

Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Udziela schronienia bezdomnym kobietom i mężczyznom, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Ośrodek jest miejscem czasowego pobytu dla wszystkich, którzy takiej pomocy potrzebują. Schronisko świadczy usługi przez cały rok, przez siedem dni w tygodniu. Podopieczni mają możliwość całodobowego przebywania w Schronisku. Wykwalifikowana kadra świadczy pomoc w zakresie czynności opiekuńczych, medycznych, socjalnych i duchowych. Opiekunowie pomagają w kontaktach i dotarciu zarówno do lekarzy rodzinnych jak i specjalistów.  Podopieczni są objęci opieką duchową i duszpasterską. W Schronisku jest odprawiana Msza św. w każdą niedzielę oraz święta. Ponadto mieszkańcy korzystają z sakramentu pojednania.

W naszym Schronisku mieszkają osoby bezdomne, które wymagają częściowej  pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych i opieki higienicznej. Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi jest miejscem, w którym osoby posiadające różne dolegliwości fizyczne mogą zregenerować siły, wzmocnić zdrowie, przejść readaptacje społeczną, powrócić do społeczeństwa lub z powodu stałego uszczerbku na zdrowiu bądź z racji wieku, oczekują na miejsce w Domu Pomocy Społecznej.

Pobyt w Schronisku, choć tymczasowy, jest czasem budowania wspólnoty, nawiązywania zdrowych relacji, jest czasem walki o życie fizyczne, psychiczne i duchowe, miejscem w którym można czuć się bezpiecznie i które można nazwać domem, bo jest się w nim przyjętym z godnością i szacunkiem.

Zdolność odnajdywania szczęścia w pełnieniu posługi mimo panującej wokół nędzy i cierpienia to prawdziwy cud, który jest znakiem obecności Boga pośród nas.