Dom Samotnej Matki

Adres: ul. Widok 5, 87-720 Ciechocinek,

tel. 54 283 32 26

e-mail: dsm.ciechocinek@wp.pl

konto:

PEKAO SA I o/Włocławek

nr 59 1240 3389 1111 0000 3010 4217

 

Dom Samotnej Matki w Ciechocinku istnieje od roku 1992. Powstał z inicjatywy mieszkańców Ciechocinka na czele z ks. Prałatem Antonim Owczarkiem, ówczesnym proboszczem parafii św. Piotra i Pawła.  Początkowo prowadzony był przez Fundację „Macierzyństwo” gdzie bezpośrednią posługę pełniły siostry Nazaretanki. W 2001 roku placówka została całkowicie przekazana Caritas Diecezji Włocławskiej.

W latach 2011 – 2014 domem kierowała osoba związana z Oriońskim Instytutem Świeckim.  We wrześniu 2014 roku posługę w Domu Samotnej Matki podjęły Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia (Orionistki).

W domowej kaplicy od 2006r. króluje Matka Boża z Guadalupe. Powiedziała o sobie, że jest Matką Prawdziwego Boga, który daje i zachowuje życie. Jawi się więc jako wielka patronka życia i opiekunka mających się narodzić. Tutaj jest czczona szczególnie.

Dom oferuje kilkumiesięczny okres  pobytu z przeznaczeniem dla samotnych matek oczekujących dziecka, które z różnych powodów nie mogą w swoim środowisku urodzić poczętego dziecka, albo nawet ujawnić, że się go spodziewają.

Pomoc świadczona jest na trzech płaszczyznach: interwencyjnej, socjalno-bytowej oraz opiekuńczo-wychowawczej.

Tu jest dom dający wsparcie w trudnych chwilach młodym, zagubionym matkom, a także daje możliwość pojednania się z Bogiem i pomaga w usamodzielnianiu się młodych kobiet.

Dom przy ul. Widok 5 w Ciechocinku istnieje dzięki dobrowolnym ofiarom wiernych. Za każdą pomoc na rzecz działalności domu składamy serdeczne „Bóg zapłać”.