DOM DZIECKA CARITAS IM. KS. BISKUPA W. OWCZARKA

adres: ul. Leśna 2a, 87-800 Włocławek

tel.: 54 233 00 60, kom.: 518 014 559

 

NUMER KONTA:

PEKAO SA I O/Włocławek

nr 57 1240 3389 1111 0010 1339 8588

 

strona internetowa: www.boże-dzieci.pl

 

Dom Dziecka jest nowym dziełem Caritas Diecezji Włocławskiej. Rozpoczął swoje funkcjonowanie dn. 1 kwietnia 2007r. Mieści się w budynku Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi przy ul. Leśnej 2a. Docelowo będzie w nim mieszkało 14 dzieci z Włocławka. Dyrektorem Domu została s. Jolanta Gołębiowska ZSNM, a wraz z nią pracę podjęło 15 osób (m.in. pedagodzy, wychowawcy, psycholog, prac. socjalny, pielęgniarka, kucharki).

 

 

Dom Dziecka kieruje się przesłaniem bp. Owczarka: „Miłość bliźniego jest probierzem niezawodnym miłości Boga”. Powstanie nowej placówki wynika z potrzeb społeczeństwa włocławskiego, a jej głównym celem jest stworzenie życzliwego, bezpiecznego domu, który będzie się starał zrekompensować dzieciom brak ciepła, miłości i troski ze strony rodziców. Jest to dom, który przekazuje dzieciom wartości chrześcijańskie, uczy współpracy i wzajemnej miłości.

Bp Wiesław Mering poświęcił dom dziecka prowadzony przez Caritas Diecezji Włocławskiej.Akt poświęcenia poprzedziła Koronka do Miłosierdzia Bożego. Następnie biskup włocławski poświęcił pomieszczenia domu dziecka. Specjalnie na tę okazję podopieczni przygotowali występy artystyczne.
Biskup Mering wyraził radość z powstania placówki przeznaczonej dla dzieci i wyraził nadzieję, że „dzieci znajdą tutaj swój prawdziwy dom”. Do wychowawców i opiekunów zaapelował, aby „miłość, którą Bóg rozlewa w ich serca, przepełniała ich całą działalność oraz by tą miłością obdarowywali swoich podopiecznych”.

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy mieszkańcy i pracownicy domu dziecka, przedstawiciele Caritas Diecezji Włocławskiej z dyrektorem ks. Markiem Sobocińskim, Maria Ignatowska – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i ks. Paweł Szymański FDP – proboszcz parafii NSJ we Włocławku (na terenie której znajduje się dom dziecka) oraz siostry ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej z matką generalną s. Miriam Duniak na czele.

Dn. 16 lipca 2009 r. siostra Jolanta Gołębiowska ZSNM, dyrektor placówki została wybrana Matką Generalną Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Serdecznie gratulujemy wyboru i dziękujemy za posługę w organizowaniu  jak i prowadzeniu Domu. Obowiązki Dyrektora przejęła s. Katarzyna Rawska. Szczęść Boże na czas posługi w Domu Dziecka Caritas.