Informacja o Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Szanowni Państwo!

Centrum Informacji i Profilaktyki Społecznej Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje o rozpoczęciu realizacji Programu pn.: „Opieka wytchnieniowa”.

W chwili obecnej MOPR przyjmuje wnioski na:

  1. świadczenie usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w w ośrodku/ placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody;
  2. świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji /rehabilitacji i dietetyki.

Szczegółowe informacje otrzymają Państwo w Centrum Informacji i Profilaktyki Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie na ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku.

 

Deklaracja udziału w Programie

Informacja o Programie (4)

Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg skali FIM

Karta zgłoszenia do Programu

Klauzula informacyjna

Ocena potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem skli FIM