Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

18.11. 2016 r.

Zgodnie z Harmonogramem w dniach 8 i 10 listopada br. odbyły się kolejne warsztaty w ramach działań towarzyszących przewidzianych w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Były to warsztaty z zakresu zdrowego żywienia połączone z wspólnym przygotowywaniem i degustacją potraw z produktów otrzymywanych w ramach pomocy żywnościowej. Uczestnikami byli  mieszkańcy schroniska dla osób bezdomnych prowadzonego przez Caritas. Warsztaty cieszyły się sporym zainteresowaniem – wzięło w nich udział ponad 70 osób.  Osoby biorące udział w warsztatach, zadawały wiele pytań dot. zdrowego żywienia,  przygotowywania konkretnych potraw czy przechowywania żywności. Chętnie również pomagały w przyrządzaniu potraw, które na zakończenie były degustowane przez wszystkich uczestników. Wszyscy wskazywali na potrzebę organizacji w przyszłości podobnych spotkań i pokazów. Poniżej kilka zdjęć  ilustrujących prowadzone zajęcia.