Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018

Caritas Diecezji Włocławskiej informuje, że po raz kolejny przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i  intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i  z  poszanowaniem godności osób uprawnionych.

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z  powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj:

  • 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

—————————————————————————————————————————-

… więcej