Wizytacja w Domu Samotnej Matki

Dom Samotnej Matki w Ciechocinku prowadzony przez Caritas Diecezji Włocławskiej jest domem dającym wsparcie w trudnych chwilach młodym, zagubionym matkom, a także dającym możliwość pojednania się z Bogiem i pomagającym w usamodzielnianiu się podopiecznych. Od września 2014 roku posługę w placówce świadczą Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia (Orionistki), które świadczą pomoc na trzech płaszczyznach: interwencyjnej, socjalno-bytowej oraz opiekuńczo-wychowawczej. Oferują kilkumiesięczny okres pobytu z przeznaczeniem dla samotnych matek oczekujących dziecka, które z różnych powodów nie mogą w swoim środowisku urodzić poczętego dziecka, albo nawet ujawnić, że się go spodziewają. Wspierają potrzebujące kobiety w przygotowaniach do narodzin dzieciątka oraz w pierwszych miesiącach po urodzeniu. Dzięki ich pomocy i opiece wiele samotnych matek usamodzielniło się.

W ostatnich dniach nasz Dom Samotnej Matki odwiedziły Przełożona Prowincjalna – Siostra Maria Caritá Harężlak oraz Wikaria – Siostra Maria Tomasza. Wizyta miała charakter oficjalny i była swoistymi odwiedzinami wspólnoty posługującej w DSM. Była również okazją do umocnienia siostrzanych więzi.

Ogromnie dziękujemy Siostrom za wizytację, modlitwę i wsparcie ❤