Dni skupienia dla wolontariuszy Caritas

Dzień skupienia to powszechny w Kościele katolickim środek formacyjny, który polega na tym, że wspólnota przeznacza jeden dzień na zastanowienie się nad swoim życiem duchowym i na pogłębienie swej wiary. Służyć temu mają Msza Święta, nabożeństwa, nauki i rozmyślania. Jest to czas na osobiste wyciszenie, modlitewne skupienie i wysłuchanie nauk księdza.

Caritas Diecezji Włocławskiej zakończyła cykl dni skupienia, które odbywały się w trzy listopadowe soboty:

  • 4 listopada – dla rejonu włocławskiego w Wyższym Seminarium Duchownym,
  • 11 listopada – dla rejonu sieradzkiego w parafii Św. Pawła w Zduńskiej Woli,
  • 18 listopada – dla rejonu konińskiego w Centrum Caritas św. Maksymiliana w Koninie.

Spotkania składały się z katechezy wygłoszonej przez s. Aleksandrę Mikołajczak – koordynatorkę wolontariatu z Caritas Diecezji Bydgoskiej, która opowiedziała uczestnikom m. in. o misji i wadze działalności charytatywnej w dzisiejszym świecie oraz podkreśliła, jak ważne jest dostrzeganie drugiego człowieka i jego potrzeb. Angażując przybyłych stworzyła portret współczesnego wolontariusza, a także wskazała miejsca, w których mogą się realizować.

Kolejnym puntem spotkań była adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której goście mogli skorzystać z sakramentu pokuty oraz pojednania. Był to czas wyciszenia oraz osobistej rozmowy z Panem Bogiem.

Najważniejszym elementem dni skupienia była Msza św., której przewodniczył Ks. Artur Kosierb – koordynator wolontariatu Caritas Diecezji Włocławskiej wraz z Ks. Szymonem Jastrzębskim, który na co dzień posługuje w parafii Najświętszego Zbawiciela we Włocławku. Ks. Szymon wygłaszał również homilię podczas Eucharystii.
Po uczcie dla ducha, była także pora na ucztę dla ciała, która była ostatnim punktem spotkań. Ostatnim, ale równie ważnym – wtedy to właśnie była pora integrację, wymianę doświadczeń i kontaktów. To także czas podsumowań i refleksji.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, dzięki którym spotkania mogły się odbyć. Szczególne ukłony i podziękowania kierujemy do s. Aleksandry Mikołajczak oraz Ks. Szymona Jastrzębskiego za piękne słowa skierowane do uczestników. 🥰
Dziękujemy również wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenie i swoją obecnością ubogacili dni skupienia <3