Podsumowanie POPŻ 2021 Plus

Caritas Diecezji Włocławskiej z dniem 30 września 2023 roku zakończyła realizację Podprogramu 2021 Plus w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Pomoc żywnościową w tej edycji programu otrzymało 16 500 osób. Odbiorcami były osoby  znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, tj. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 410,00 zł  w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej). W tej edycji pomocą żywnościową w ramach POPŻ 2021Plus zostali również objęci uchodźcy z Ukrainy.

Beneficjenci w tegorocznym podprogramie otrzymywali podstawowe produkty żywnościowe: cukier biały, olej rzepakowy, mleko UHT, makaron jajeczny świderki, powidła śliwkowe, szynkę wieprzową.

W sumie Caritas Diecezji Włocławskiej wydała 151,8 ton żywności o całkowitej wartości  992 720,84 zł.

 

W ramach realizacji Podprogramu 2021 Plus zaangażowane były 26 Organizacje Partnerskie Lokalnych:

 1. Parafia p.w. św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli , 98-220 Zduńska Wola, ul. Zielona 49A
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie, 87-126 Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27
 3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej, 87-865 Izbica Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego 32
 4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalu, 87-820 Kowal, ul. Piwna 33
 5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalu, 87-820 Kowal, ul. Piwna 24
 6. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu, 87-860 Chodecz, ul. Kaliska 2
 7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Topólce, 87-875 Topólka, Topólka 22
 8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wagańcu, 87-731 Waganiec, ul. Dworcowa 7
 9. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Słoneczna 32
 10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu, 87-732 Lubanie, Lubanie 28A
 11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu, 88-231 Bytoń, Bytoń 72
 12. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim, 87-840 Lubień Kujawski, ul. 1 Maja 44
 13. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku, 87-720 Ciechocinek, ul. Kopernika 14
 14. Parafia p.w. św. Wita w Tuliszkowie, 62-740 Tuliszków, ul. Poznańska 1,
 15. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrostkowie, 87-602 Chrostkowo, Chrostkowo 99
 16. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem, 88-210 Dobre, ul. Dworcowa 6
 17. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku, 87-702 Koneck, ul. Włodzimierza Lubańskiego 11
 18. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach, 87-617 Bobrowniki, ul. Nieszawska 10
 19. Parafia p.w. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Wacława w Lubiczu Górnym, 87-162 Lubicz Górny, ul. Polna 18
 20. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie, 87-851 Boniewo, ul. Szkolna 28
 21. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie, 87-821 Baruchowo, Baruchowo 54
 22. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie, 88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 58
 23. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrańcu, 87-890 Lubraniec, ul. Brzeska 49
 24. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osięcinach, 88-220 Osięciny, ul. Wojska Polskiego 18
 25. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fabiankach, 87-811 Fabianki, Fabianki 4
 26. Punkt Pomocy Biednym we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Płocka 2

 

DZIAŁANIA W RAMACH ŚRODKÓW TOWARZYSZĄCYCH

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podprogram 2021 Plus

Obowiązkowym elementem programu są działania towarzyszące, z których może skorzystać każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

W ramach działań ze środków towarzyszących w Caritas Diecezji Włocławskiej zostało zrealizowanych 57 warsztatów dla osób odbierających paczki w ramach pomocy żywnościowej w okresie od 26.06.2023r. do 25.07.202r. Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju spowodowaną COVID-19, warsztaty organizowane były w dozwolonej, alternatywnej formie – poprzez udostępnianie materiałów w wersji tradycyjnej, papierowej i elektronicznej na płytach CD bezpośrednio odbiorcom w czasie wydawania żywności w poszczególnych punktach. Jednocześnie prowadzone były doraźnie pogadanki i  konsultacje, oczywiście z zachowaniem wszystkich wymaganych rygorów sanitarnych.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się materiały związane z przygotowywaniem potraw z artykułów przekazywanych w ramach paczek żywnościowych. Szczególnie uczestniczki podkreślały, że podawane przepisy i zasady pozwolą im znacznie urozmaicić codzienne menu i wpłyną na atrakcyjność otrzymywanych produktów. Poza tym uczestnicy warsztatów otrzymali wskazówki jak zminimalizować marnowanie żywności oraz jak ograniczyć sól i cukier w codziennej diecie, a tym samym żyć zdrowiej.

I tak, w ramach wyżej wymienionych działań zrealizowane zostały dwa rodzaje warsztatów.  Były to:

– warsztaty przeciwdziałaniu marnowaniu żywności – 29 warsztatów,

– warsztaty edukacji ekonomicznej – 28 warsztatów.

Łącznie działaniami objęto 1320 osób, w tym w warsztatach przeciwdziałaniu marnowaniu żywności uczestniczyło 635 osób, a w warsztatach edukacji ekonomicznej –  685 osób.

 

Warsztaty zostały zrealizowane dla następujących OPS:

 

 1. GOPS Chrostkowo –

Warsztaty edukacji ekonomicznej – 180 osób

Warsztaty przeciwdziałanie marnowaniu żywności – 180 osób

 

 1. OPS Lubień Kujawski –

Warsztaty edukacji ekonomicznej – 100 osób

Warsztaty przeciwdziałanie marnowaniu żywności – 100 osób

 

 1. GOPS Obrowo –

Warsztaty edukacji ekonomicznej – 60 osób

Warsztaty przeciwdziałanie marnowaniu żywności – 60 osób

 

 1. GOPS Fabianki –

Warsztaty edukacji ekonomicznej – 155 osób

Warsztaty przeciwdziałanie marnowaniu żywności – 155 osób

 

 1. MOPR Włocławek –

Warsztaty edukacji ekonimicznej – 190 osób

Warsztaty przeciwdziałnie marnowaniu żywności – 140 osób

 

Caritas Diecezji Włocławskiej bardzo dziękuje wszystkim osobom za prowadzenie dokumentacji i dystrybucję artykułów spożywczych. Dzięki temu mogliśmy zakończyć realizację POPŻ Podprogram 2021 Plus.