Otwarcie i poświęcenie Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi we Włocławku

W piątek, 6 października, po blisko 4 latach prac nastąpiło otwarcie i poświęcenie Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi we Włocławku, w którym zamieszkają osoby w kryzysie bezdomności wymagające pomocy innych osób oraz specjalistycznej opieki.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Dyrektor Caritas Diecezji Włocławskiej – ks. Jacek Kędzierski, J. E. Ks. Biskup Krzysztof Wętkowski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – p. Piotr Całbecki, z ramienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dyrektor delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku – p. Dorota Dzięgielewska oraz Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka.
Po poświęceniu Schroniska, którego dokonał Ordynariusz diecezji, głos zabrał Dyrektor włocławskiej Caritas, który opowiedział o przebiegu inwestycji, przywołując początki istnienia Domu dla Bezdomnych. Ks. Kędzierski podkreślił, iż „dzięki determinacji i ogromnemu zaangażowaniu wspartym życzliwością wielu ludzi i instytucji, mieszkańcy Włocławka i okolic w kryzysie bezdomności wreszcie doczekali się Schroniska z usługami opiekuńczymi z prawdziwego zdarzenia”. Podczas swojego wystąpienia wspomniał, że „to dzieło mogło powstać dzięki życzliwości wielu ludzi i niesamowitemu towarzyszeniu Pana Boga. Od zadań specjalnych był św. Józef, któremu w trakcie realizacji tego projektu co środa o godz. 7:00 rano zawierzaliśmy sprawy, które po ludzku przerastały”, a następnie podziękował osobom i instytucjom zaangażowanym w powstanie obiektu.
Okolicznościowe przemówienia wygłosili także Biskup Krzysztof Wętkowski podkreślając, iż nowo wybudowane schronisko stało się wotum wdzięczności za 900 lat istnienia diecezji włocławskiej, Marszałek Piotr Całbecki, Dyrektor Dorota Dzięgielewska, Ks. Janusz Bartczak, który rozpoczął budowę Schroniska oraz Prezydent Marek Wojtkowski.
W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele duchowieństwa, Parlamentu, władz samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego oraz miasta Włocławka, a także służb mundurowych i instytucji, z którymi współpracuje Schronisko. Obecni byli także sponsorzy, darczyńcy, przyjaciele naszej Caritas i naszego Schroniska, dzięki którym placówka powstała.
Zaproszeni goście mogli obejrzeć budynek Schroniska, efekty remontu i doposażenia placówki.
Na zakończenie uroczystości każdy z obecnych gości otrzymał pamiątkowego anioła.
W uroczystości nie mógł uczestniczyć Dyrektor Caritas Polska, ks. Marcin Iżycki. Odwiedził jednak naszą Caritas dzień wcześniej i zwiedził nowy budynek Schroniska, wyrażając wdzięczność za jego powstanie.
O Schronisku:

Rozbudowę Schroniska zrealizowano w latach 2019 – 2023. Projekt współfinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Prace dodatkowe sfinansowała Caritas Polska przy współudziale Diecezji Włocławskiej. Budynek zaprojektowało Biuro Projektowe WAW Włodzimierz Kaniewski. Całość założenia wykonało Konsorcjum KA-BO Borkowski Spółka Komandytowa i Zakład Budowlany MS-BUD sp. z o.o.

Nazwa własna Schroniska – „Jerycho” – wywodzi się od biblijnego miasta Jerycho, które w Ewangeliach ukazane jest jako świadek miłosierdzia Bożego: w posłudze miłosiernego samarytanina, uzdrowieniu niewidomego Bartymeusza oraz nawróceniu celnika Zacheusza. Schronisko „Jerycho” daje nam możliwość pełnienia dzieł miłosierdzia poprzez wspieranie najbardziej potrzebujących.

Budynek Schroniska może docelowo pomieścić 74 osoby, dla których do dyspozycji są stołówka, świetlice, pokoje dwuosobowe ze specjalistycznym wyposażeniem, sale spotkań, aneksy kuchenne, winda, pralnia wraz z suszarnią, pomieszczenia sanitarne. Jest to obiekt zgodny z nowymi standardami i potrzebami. Całodobową opiekę w placówce sprawować będzie wyspecjalizowana kadra, w skład której wejdą opiekunowie i pracownicy socjalni. W schronisku zamieszkają osoby schorowane i niepełnosprawne, dotknięte kryzysem bezdomności.