Obchody 109. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy

W niedzielę, 24 września, pod hasłem: „Wolni, aby wybrać: migrować, czy pozostać”, przeżywaliśmy 109 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Dla Caritas był on okazją do podsumowania działań pomocowych niesionych osobom w kryzysie uchodźczym oraz wyjątkowych spotkań.

„Migracja powinna być zawsze dobrowolną decyzją, ale w rzeczywistości, w bardzo wielu przypadkach, również dzisiaj, tak nie jest. Konflikty, klęski żywiołowe czy też po prostu niemożność godnego i dostatniego życia we własnej ojczyźnie zmuszają miliony osób do wyjazdu.”

Tegoroczne Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy to apel do tych, którzy wciąż nie chcą otworzyć drzwi swoich serc ludziom zmuszonym opuścić swój dom. Jednak dla osób, instytucji i organizacji, które migrantów i uchodźców otaczają opieką i dają im wsparcie, słowa papieża są ważnym potwierdzeniem tego, że ich działanie jest niezwykle ważne i potrzebne. Z tego też względu obchodzony w tym roku Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy był idealną okazją do uwrażliwienia społeczeństwa na potrzeby osób będących w kryzysie migracji przymusowej. Równocześnie dał on możliwość pokazania pozytywnego wizerunku beneficjentów pomocy, zwrócenia uwagi na godność osób przyjmujących pomoc oraz podkreślenia wartości integracji.

W Caritas Diecezji Włocławskiej obchody 109. Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy rozpoczęły się już 23 września. Włocławskie CPMiU zaprosiło swoich Beneficjentów na piknik integracyjny. Rozpoczął się on w południe od oficjalnego powitania przybyłych przez Dyrektora Caritas, ks. Jacka Kędzierskiego. Następnie głos zabrała przedstawicielka migrantów i uchodźców, którzy znaleźli schronienie w naszej diecezji. W bardzo wzruszającym przemówieniu podziękowała pracownikom CPMiU za dotychczasową pomoc oraz wyraziła nadzieję, że na świecie zapanuje pokój i każdy człowiek będzie mógł żyć w swojej ojczyźnie. A potem rozpoczęła się zabawa. Dla gości został przygotowany cały „wachlarz” atrakcji – począwszy od polskich i ukraińskich potraw, poprzez konkursy i zabawy, aż do wspólnych śpiewów i tańców. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie – i duży i mały, i Pan i Pani, i samotny i „sparowany” 🙂 Nikt się nie nudził, ani nikt nie czuł się samotny. Na wszystkich twarzach gościł uśmiech i spokój. Wielu podopiecznym Centrum taki czas był bardzo potrzebny – czas relaksu, ale i integracji, a także rozmowy.

Natomiast w niedzielę, czyli dzień, kiedy wypadało Święto Migrantów i Uchodźców w Katedrze Włocławskiej odbyła się Msza Święta pod przewodnictwem proboszcza – Ks. Michała Krygiera, koncelebrowana przez Księdza infułata Krzysztofa Koneckiego, Dyrektora Caritas Diecezji Włocławskiej – Ks. Jacka Kędzierskiego oraz koordynatora Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom – Ks. Artura Kosierba.

Słowo Boże wygłosił Ksiądz Kosierb, który rozpoczął od zacytowania fragmentu Orędzia Ojca Świętego na 109. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Następnie zaznaczył, iż każdy z nas wezwany jest do szacunku wobec godności każdego migranta oraz gotowości do niesienia mu pomocy. W swoim kazaniu koordynator CPMiU podkreślił, iż „wszyscy migranci są postrzegani przez Kościół jako ludzie będący w drodze do określonego celu, a jest nim wspólna ojczyzna w niebie”. Na zakończenie homilii podziękował wszystkim, którzy pomagają migrantom i uchodźcom oraz wyraził nadzieję, „(…) abyśmy nie ustali we wspólnej wędrówce do Doskonałego Świata (…), w którym panuje tylko Pokój, Miłość i Miłosierdzie”.
Niedzielna Eucharystia w katedrze zgromadziła pracowników, wolontariuszy oraz podopiecznych włocławskiego Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom, wpisując się w dwudniowe obchody tego dnia przez Caritas Diecezji Włocławskiej.

Zdj. @karmelphoto; Kacper Włodarczyk