Diecezjalny Zjazd Liderów Parafialnych Zespołów Caritas

“Świat lansuje laicką wizję wolontariatu: możesz być dobry bez Boga. Ale uczynki bez wiary są puste”.

Po kilkuletniej przerwie koordynator wolontariatu Caritas Diecezji Włocławskiej, ks. Artur Kosierb reaktywował Diecezjalne spotkania PZC oraz SKC. Dziś w parafii Św. Maksymiliana Kolbe w Koninie odbył się pierwszy zjazd Liderów Parafialnych Zespołów Caritas.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy, po której głos zabrał Dyrektor Caritas Diecezji Włocławskiej – ks. Jacek Kędzierski. Witając przybyłych reprezentantów PZC, wyraził nadzieję na rozwój wolontariatu w naszej diecezji.

Następnie mikrofon został przekazany Pani Annie Majewskiej, liderce PZC przy par. NMP Królowej Polski w Kaczkach Średnich. W swojej prezentacji przedstawiła zasady funkcjonowania wspólnoty Caritas oraz opowiedziała o działalności swojego zespołu. Niewątpliwie był to bardzo inspirujący występ.

Po krótkiej przerwie kawowej sprzyjającej wzajemnemu poznaniu oraz integracji, zostały omówione Programy, w których nasza diecezjalna Caritas bierze udział i do których zaprasza również Parafialne Zespoły.

Całość spotkania podsumował Gospodarz zjazdu. Ks. Artur Kosierb przedstawił propozycje dalszej współpracy, zaproponował nowe możliwości komunikacji oraz zachęcił do rozwijania skrzydeł w swoich parafialnych społecznościach.

Zjazd zakończył się wspólnym posiłkiem, gdyż nie od dziś wiadomo, że „stół łączy ludzi”.

Dziękujemy wszystkim obecnym przedstawicielom za przybycie, a także wolontariuszom Centrum Caritas w Koninie, bez których to wydarzenie by się nie odbyło.

A już za tydzień na spotkanie zapraszamy Opiekunów Szkolnych Kół Caritas.