WYDAWANIE ŻYWNOŚCI – termin dodatkowy

Szanowni Państwo!
Informujemy, iż Caritas Diecezji Włocławskiej wyznaczył dodatkowy termin wydawania żywności dla osób, które nie odebrały paczek z artykułami spożywczymi w lipcu.