Program SKRZYDŁA – podsumowanie

Zakończyła się kolejna edycja Programu SKRZYDŁA. Programu, którego głównym celem jest długoterminowa pomoc skierowana do dzieci – uczniów szkół podstawowych, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają pomocy. Wsparcie to umożliwia zaspokojenie podstawowych potrzeb dzieci i ich rozwój osobisty. Stwarza możliwość wyrównywania szans najmłodszych na starcie życiowym, niwelowanie różnic ekonomicznych, stworzenie szans rozwoju, wzmocnienie poczucia wartości. Ponadto program motywuje do dalszego rozwoju i umożliwia realizacje marzeń.

W minionej edycji nasza Caritas objęła wsparciem 8 dzieci z terenu diecezji włocławskiej – 5 Polaków i 3 Ukraińców. Wytypowani beneficjenci byli objęci pomocą od września 2022r. do czerwca 2023r. W tym okresie mogli opłacić dożywianie w szkole, zakupić wyprawkę szkolną, odzież, buty, zapłacić za dojazdy do szkoły czy korepetycje, a także zrefundować zorganizowane wyjścia szkolne i wycieczki.