Podziękowanie za pomoc uchodźcom z Ukrainy!

Dziś mija rok od zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę, a jednocześnie rok, kiedy w obliczu koszmaru, jaki ogarnął naszych wschodnich sąsiadów zdawaliśmy niełatwy egzamin z niesienia pomocy Ukraińcom dotkniętym tragedią wojny.
Przy tej okazji pragniemy podziękować mieszkańcom naszej diecezji zaangażowanym w pomoc zarówno uchodźcom napływającym do naszego kraju, jak i tym, którzy pozostali w okupowanej Ukrainie. Dziękujemy za podjęty wysiłek oraz ogromny trud wszystkim, którzy fizycznie zaangażowali się w niesienie pomocy w formie wolontariatu, osobom przyjmującym uchodźców pod własne dachy i starającym się zabezpieczyć wszystkie ich najpilniejsze potrzeby, a także tym, którzy finansowo i rzeczowo wspierali akcje pomocowe. Wyrażamy wdzięczność za ogromną solidarność w obliczu rosyjskiej agresji na suwerenną Ukrainę. Bez Was i Waszego wsparcia nie udałoby się naszej Caritas nieść pomocy naszym sąsiadom.
DZIĘKUJEMY!!! 🤍❤️💙💛