Podaruj naszej instytucji 1,5% dobroci!

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi”

                                                           Jan Paweł II

 

Szanowni Państwo!

W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia dokonujemy rozliczeń podatkowych. W tym roku polskie prawo daje nam możliwość przekazania 1,5 % podatku na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego. W ten sposób możemy zadecydować, aby 1,5 % naszego podatku zostało przekazane na cele, które sami wybierzemy. Nic na tym nie stracimy, wielkość naszego podatku nie ulegnie zmianie.

W związku z tym zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystkich, którzy składają zeznania podatkowe, aby przekazali 1,5% należnego podatku na cele pożytku publicznego realizowane przez Caritas Diecezji Włocławskiej.

Od początku swojego istnienia Caritas diecezjalna wychodzi naprzeciw negatywnym zjawiskom społecznym takim jak pauperyzacja społeczeństwa, wzrost bezrobocia, zagrożenie wykluczeniem społecznym i stara się podejmować działania skierowane bezpośrednio do osób, których dotykają owe problemy.

Przykładem takiej działalności są prowadzone przez włocławską Caritas placówki:

  • Schronisko dla bezdomnych kobiet i mężczyzn,
  • Schronisko dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
  • Dom Dziecka,
  • Dom Samotnej Matki,
  • Świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży,
  • Ogrzewalnia.

Innym przykładem niesienia pomocy jest pomoc żywnościowa skierowana do najbardziej potrzebujących mieszkańców diecezji. Obejmuje ona dzieci, biedne i wielodzietne rodziny, ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych. W minionej edycji programu taką pomoc uzyskało 16 500 osób.

Ważną domeną działalności włocławskiej Caritas jest troska o ludzi chorych. W obszarze pomocy ludziom cierpiących istnieje Centrum Pielęgnacyjne NZOZ, które podejmuje opiekę pielęgniarską nad chorym w domu, a także wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Dla ludzi będących w ,,jesieni życia’’ Caritas diecezjalna dystrybuuje we współpracy z Fundacją BIEDRONKI karty Na codzienne zakupy, które stanowią namacalną pomoc materialną seniorom w wieku 60+.

Ponadto Caritas Diecezji Włocławskiej na bieżąco reaguje na zaistniałe problemy. Tak było w minionym roku, kiedy u naszych wschodnich sąsiadów wybuchła wojna. Odpowiadając na potrzeby Ukraińców Caritas przeprowadziła zbiórki, zorganizowała miejsca noclegowe dla uchodźców, wspierała i nadal wspiera ukraińskich gości na różnych polach otwierając Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom.

W trosce o drugiego człowieka nie sposób pominąć gorliwych i oddanych osób, które bezinteresownie – jako wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas – ofiarowują swój czas, cierpliwość i zdolności. Niejednokrotnie, oprócz postawy chrześcijańskiej miłości, otwarcia i troski o innych – dają uśmiech, promień nadziei i wiarę w siebie.

Oczywiście, nie sposób tu wymienić wszystkich inicjatyw jakie są skierowane do ludzi poszukujących pomocy. Niemniej jednak są to ogromne i liczne dzieła, podejmowane przez włocławską Caritas, która aby nadal mogła nieść pomoc najbardziej potrzebujących wymaga wsparcia. Prosimy zatem o 1,5% Waszej dobroci dla naszych ubogich współbraci.