Jasełka podopiecznych świetlicy Caritas

„Życie jest jak pociąg – wsiadasz do niego i zaczyna się wędrówka. (…) Dziś zapraszamy każdego tu obecnego – Ciebie i mnie – by powędrować wspólnie w szczególne miejsce w naszej wierze… do Betlejem” – tymi słowami rozpoczęły się niezwykłe jasełka przygotowane przez podopiecznych Świetlicy Caritas. Widowiska, którego celem było napełnienie serc każdego obecnego człowieka ciepłem, miłością, wrażliwością oraz prawdziwą radością z osobistego spotkania z nowonarodzonym Synem Bożym.

20 grudnia, punktualnie o 16 na scenie auli włocławskiego Wyższego Seminarium Duchownego stanęli ramię w ramię Polacy, Ukraińcy oraz Białorusini, którzy przedstawili historię Bożej Rodziny, by pomóc zgromadzonym gościom poczuć i zrozumieć tajemnicę tej wyjątkowej nocy. Poprzez odejście od tradycyjnej konwencji, aktorzy zmusili widzów do głębokiej refleksji nad symboliką Świąt Bożego Narodzenia, w szerokim wymiarze odnoszącej się do miłości bliźniego oraz do pochylenia się nad oczekującym pomocy. Przedstawienie uzmysłowiło widzom znaną prawdę – bez współczucia okazanego człowiekowi znajdującemu się w potrzebie wszystkie zwyczaje wigilijne pozbawione są sensu. Tylko wówczas, gdy w drugim, nawet obcym człowieku, dostrzegamy Chrystusa, możemy mówić o radości z narodzenia Syna Bożego. Program wywołał w widzach wiele wzruszeń, radości oraz skłonił do refleksji, by w pełnym pośpiechu współczesnym świecie zatrzymać się na chwilę, by dostrzec to co ważne, by dostrzec drugiego człowieka.

Na zakończenie przedstawienia aktorzy zaśpiewali piękną kolędę, a całe widowisko zostało okraszone wierszami recytowanymi w języku polskim oraz ukraińskim.

Nastrój wyjątkowości i magii dopełniły mieniące się światełka i  piękna dekoracja, o którą zadbała s. Tatiana – reżyserka jasełek.  Atmosfera była niezwykle podniosła i poruszająca, a występ  spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem, o czym świadczyły owacje na stojąco.

Rangi wydarzeniu dodali znamienici goście z Księdzem Biskupem Krzysztofem Wętkowskim na czele, który rozpoczął drugą część spotkania. Modlitwą oraz słowami uznania i podziękowania dla aktorów Pasterz Diecezji dał sygnał do wspólnego świętowania przy wigilijnym stole. Było smacznie, gwarno i międzynarodowo.

Wieczerza była okazją do integracji oraz wzajemnego poznania świątecznych potraw oraz tradycji panujących w Polsce, Ukrainie i Białorusi.

Przygotowana przez społeczność Świetlicy Caritas uroczystość była niezwykła i niewątpliwie na długo zapadnie w pamięci i sercach zgromadzonych gości.