Pielgrzymka osób w kryzysie bezdomności

19 listopada odbyła się pielgrzymka do Lichenia, w której udział wzięli podopieczni Schroniska dla bezdomnych Caritas Diecezji Włocławskiej. Wyjazd do Sanktuarium zrealizowany był w ramach obchodów VI Światowego Dnia Ubogich.

Pielgrzymka do Lichenia odpowiadała na duchowe potrzeby osób w kryzysie bezdomności. Pielgrzymi m. in. nawiedzili Bazylikę Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, w zadumie i ciszy wędrowali krętą ścieżką na szczyt Golgoty, by stanąć przy krzyżu i spojrzeć z miłością na Ukrzyżowanego Chrystusa, zaczerpnęli wody z licheńskiego źródełka.

Na zakończenie wyjazdu, posileni duchowo, nasi podopieczni udali się na pyszny obiad.