PODSUMOWANIE PODPROGRAMU POPŻ 2021

Caritas Diecezji Włocławskiej z dniem 31 października 2022 roku zakończyła realizację Podprogramu 2021 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Pomoc żywnościową w tej edycji programu otrzymało 16 500 osób. Odbiorcami były osoby  znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, tj. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 320,00 zł  w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej). W tej edycji pomocą żywnościową w ramach POPŻ 2021 zostali również objęci uchodźcy z Ukrainy.

Beneficjenci w tegorocznym podprogramie otrzymywali podstawowe produkty żywnościowe: cukier, olej rzepakowy, mleko UHT, makaron jajeczny, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, szynkę drobiową, szynkę wieprzową, filet z makreli w oleju, groszek z marchewką.

W sumie Caritas Diecezji Włocławskiej wydała 349,52 ton żywności o całkowitej wartości  1 933 210,15 zł.

W ramach realizacji Podprogramu 2021 zaangażowane były 26 Organizacje Partnerskie Lokalne:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie kujawsko-pomorskie 87-126

Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej kujawsko-pomorskie 87-865

Izbica Kujawska

ul. Marszałka Piłsudskiego 32
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalu kujawsko-pomorskie 87-820

Kowal

ul. Piwna 33
4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalu kujawsko-pomorskie 87-820

Kowal

ul. Piwna 24
5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu kujawsko-pomorskie 87-860

Chodecz

ul. Kaliska 2
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Topólce kujawsko-pomorskie 87-875

Topólka

Topólka 22
7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wagańcu kujawsko-pomorskie 87-831

Waganiec

ul. Dworcowa 7
8. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim kujawsko-pomorskie 88-230

Piotrków Kujawski

ul. Słoneczna 32
9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu kujawsko-pomorskie 87-832

Lubanie

Lubanie 28A
10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu kujawsko-pomorskie 88-231

Bytoń

Bytoń 72
11. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim kujawsko-pomorskie 87-840

Lubień Kujawski

ul. 1 Maja 44
12. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku kujawsko-pomorskie 87-720

Ciechocinek

ul. Kopernika 14
13. Parafia p.w. św. Wita w Tuliszkowie kujawsko-pomorskie 62-740

Tuliszków

ul. Poznańska 1
14. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrostkowie kujawsko-pomorskie 87-602

Chrostkowo

Chrostkowo 99
15. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem kujawsko-pomorskie 88-210

Dobre

ul. Dworcowa 6
16. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koneck kujawsko-pomorskie 87-702

Koneck

Koneck 30
17. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach kujawsko-pomorskie 87-617

Bobrowniki

ul. Nieszawska 10
18. Parafia p.w. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Wacława w Lubiczu Górnym kujawsko-pomorskie 87-162

Lubicz Górny

ul. Polna 18
19. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie kujawsko-pomorskie 87-851

Boniewo

ul. Szkolna 28
20. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie kujawsko-pomorskie 87-821

Baruchowo

Baruchowo 54
21. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie kujawsko-pomorskie 88-200

Radziejów

ul. Kościuszki 58
22. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrańcu kujawsko-pomorskie 87-890

Lubraniec

ul. Brzeska 49A
23. Parafia p.w. św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli łódzkie 98-220

Zduńska Wola

ul. Zielona 49A
24. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osięcinach kujawsko-pomorskie 88-220

Osięciny

ul. Wojska Polskiego

14

25. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fabiankach kujawsko-pomorskie 87-811

Fabianki

Fabianki 4
26. Punkt Pomocy Biednym kujawsko-pomorskie 87-800

Włocławek

ul. Płocka 2

 

DZIAŁANIA W RAMACH ŚRODKÓW TOWARZYSZĄCYCH

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podprogram 2021

Obowiązkowym elementem programu są działania towarzyszące, z których może skorzystać każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

W ramach działań ze środków towarzyszących w Caritas Diecezji Włocławskiej zostało zrealizowanych 66 warsztatów dla osób odbierających paczki w ramach pomocy żywnościowej w okresie od 24.02.2022r. do 07.06.2022r. Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju spowodowaną COVID-19, warsztaty organizowane były w dozwolonej, alternatywnej formie – poprzez udostępnianie materiałów w wersji tradycyjnej, papierowej i elektronicznej na płytach CD bezpośrednio odbiorcom w czasie wydawania żywności w poszczególnych punktach. Jednocześnie prowadzone były doraźnie pogadanki i  konsultacje, oczywiście z zachowaniem wszystkich wymaganych rygorów sanitarnych.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się materiały związane z przygotowywaniem potraw z artykułów przekazywanych w ramach paczek żywnościowych. Szczególnie uczestniczki podkreślały, że podawane przepisy i zasady pozwolą im znacznie urozmaicić codzienne menu i wpłyną na atrakcyjność otrzymywanych produktów. Poza tym uczestnicy warsztatów otrzymali wskazówki jak zminimalizować marnowanie żywności oraz jak ograniczyć sól i cukier w codziennej diecie, a tym samym żyć zdrowiej.

I tak, w ramach wyżej wymienionych działań zrealizowane zostały dwa rodzaje warsztatów.  Były to:

– warsztaty przeciwdziałaniu marnowaniu żywności – 33 warsztatów,

– warsztaty edukacji ekonomicznej – 33 warsztatów.

Łącznie działaniami objęto 1320 osób, w tym w warsztatach przeciwdziałaniu marnowaniu żywności uczestniczyło 660 osób, a w warsztatach edukacji ekonomicznej –  660 osób.

 

Warsztaty zostały zrealizowane dla następujących OPS:

 

Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola – 30 warsztatów dla 600 osób

( po 15 warsztatów przeciwdziałania marnowaniu żywności i edukacji ekonomicznej).

 

GOPS Chrostkowo – 20 warsztatów dla 400 osób

( po 10 warsztatów przeciwdziałania marnowaniu żywności  i edukacji ekonomicznej)

 

GOPS Bytoń – 16 warsztatów dla 320 osób

( po 8 warsztatów przeciwdziałania marnowaniu żywności i edukacji ekonomicznej)

 

Caritas Diecezji Włocławskiej bardzo dziękuje wszystkim osobom za prowadzenie dokumentacji i dystrybucję artykułów spożywczych. Dzięki temu mogliśmy zakończyć realizację Podprogramu 2021 POPŻ.