Realizacja projektu grantowego: Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO

 

Caritas Diecezji Włocławskiej przystąpiła do realizacji projektów w zakresie usług społecznych realizowanych przez NGO. Ich celem jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zwiększenie dostępności do usług społecznych  mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w ramach inicjatyw grantowych NGO.

Projekt pod nazwą ,,Szansa na zniwelowanie skutków wykluczenia społecznego wśród bezdomnych w pocovidowej rzeczywistości” będzie realizowany wśród mieszkańców schronisk dla osób bezdomnych prowadzonych przez naszą Instytucję. Wartość projektu wynosi 50 000,00 zł i będzie w pełni finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Z kolei projekt pn. ,,Pozostać sobą” będzie realizowany wśród podopiecznych Domu Dziecka Caritas Diecezji Włocławskiej im. Ks. Bp. W. Owczarka. Wartość projektu wynosi 49 998,40 zł i również w 100% będzie finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.