Wizyta Dyrektora Caritas Polska we Włocławku

17 maja Caritas Diecezji Włocławskiej odwiedził wyjątkowy gość ks. dr Marcin Iżycki – Dyrektor Caritas Polska. Celem wizyty księdza Dyrektora było poznanie z bliska Rozbudowy Schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi przy ul. Płockiej 2 we Włocławku. Ksiądz Dyrektor wyraził podziw nad ogromem wykonanych prac na placu budowy. Podkreślił słuszność inwestycji w dzieło, które będzie służyć osobom bezdomnym wymagającym szczególnej opieki, nie tylko z Włocławka, ale również z całego regionu.

Nasz Gość był żywo zainteresowany sukcesami, jak i trudnymi wyzwaniami związanymi z rozbudową w kontekście trwającego kryzysu ekonomicznego. Tym samym ksiądz Marcin Iżycki swoją obecnością potwierdził misję, jaką pełni sprawując funkcję Dyrektora Caritas Polska – mianowicie rolę służebną wobec każdej diecezjalnej Caritas, za co z serca dziękujemy.

Jego Ekscelencja Ks. Biskup Krzysztof Wętkowski zaprosił księdza Marcina Iżyckiego wraz z ks. Jackiem Kędzierskim – Dyrektorem Caritas Diecezji Włocławskiej oraz z ks. Lesławem Witczakiem – Ekonomem Diecezji Włocławskiej na spotkanie do Domu Biskupiego. Zostały tam omówione sprawy związane z działalnością Caritas Diecezji Włocławskiej oraz z kryzysem uchodźczym w Ukrainie.