Pomoc dla Ukrainy – podziękowanie

Od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę Polska bardzo mocno zaangażowała się w pomoc naszym wschodni sąsiadom. Wsparcie kierowane jest do osób przebywających w Ukrainie, a także do uchodźców, którzy są już na terytorium naszego kraju. Solidarność okazywana przez Polaków napawa nadzieją w tym dramatycznym momencie rosyjskiej agresji. Każdy gest solidarności jest dowodem siły naszego narodu wobec sytuacji nadzwyczajnych i wymagających szczególnego zjednoczenia.

Również Caritas Diecezji Włocławskiej włączyła się w pomoc Ukrainie. Przy naszej Caritas udało się utworzyć Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Przychodzi do nas wiele osób z Ukrainy prosząc o wsparcie. Przygotowujemy dla nich paczki z żywnością oraz środkami czystości, produkty dla dzieci, koce. Kiedy jest większa potrzeba to dostarczamy również łóżka, materace, pościel, poduszki. Mamy też punkt wydawania odzieży. Ponadto za naszym pośrednictwem udało się wysłać 3 tiry oraz 8 busów z żywnością oraz różnymi środkami bezpośrednio na Ukrainę. Bierzemy również udział w ogólnopolskiej akcji „Paczka dla Ukrainy”, wysyłając specjalne pakiety, które trafiają do potrzebujących w okupowanych miastach i wsiach w Ukrainie. Wysłaliśmy już 21 palet takich paczek.

Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie wsparcie ludzi dobrej woli.  W pierwszych tygodniach od wybuchu wojny do naszego magazynu „spływały” transporty z darami dla uciekających przed rosyjską agresją ludzi. Z wielu parafii naszej diecezji, placówek oświatowych, instytucji publicznych czy też osób prywatnych otrzymaliśmy dary, którymi wspieramy naszych ukraińskich gości.

Oprócz darów rzeczowych nasza Caritas otrzymuje wsparcie materialne, które przeznacza na najpilniejsze potrzeby uchodźców, między innymi wspiera placówki, w których Ukraińcy znaleźli bezpieczne schronienie.

Wśród darczyńców wspierających finansowo akcję „pomocy dla Ukrainy” znalazła się parafia Corpus Christi Parish w Carol Stream z USA. Kwota, którą wspólnota parafialna podzieliła się na rzecz uchodźców z Ukrainy, przebywających w placówkach naszej Caritas oraz w instytucjach kościelnych diecezji włocławskiej jest ogromnym wsparciem, umożliwiającym niesienie pomocy dzieciom, ich mamom oraz krewnym z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w naszych wspólnotach.

W tym miejscu serdecznie dziękujemy za każdy piękny dar serca, którym podzieliliście się Państwo z najbardziej potrzebującymi ofiarami wojny oraz za zaufanie, którym obdarzyliście naszą Caritas.