PODSUMOWANIE PODPROGRAMU POPŻ 2020

Caritas Diecezji Włocławskiej z dniem 30 października 2021 roku zakończyła realizację Podprogramu 2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Pomoc żywnościową w tej edycji programu otrzymało 15 502 osób. Odbiorcami były osoby  znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji życiowej, tj. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 542,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 zł  w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej). Beneficjenci otrzymywali podstawowe produkty żywnościowe: cukier, mleko, ser, ryż, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet, fasolkę po bretońsku, szynkę drobiową, szynkę wieprzową, kaszę jęczmienną, buraczki wiórki, filet z makreli, marchewkę z groszkiem, mus jabłkowy, płatki owsiane, miód, herbatniki oraz kawę zbożową.

W sumie Caritas Diecezji Włocławskiej wydała 646,88 ton żywności o całkowitej wartości  3 206 242,02 zł.

W ramach realizacji Podprogramu 2020 zaangażowane były 23 Organizacje Partnerskie Lokalne:

 

1.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku kujawsko- pomorskie Ciechocinek 87-870 ul. Kopernika 14
 

2.

Parafia imienia św. Wita w Tuliszkowie wielkopolskie Tuliszków 62-740 ul. Poznańska 1
 

3.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu kujawsko- pomorskie Chodecz 87-860 ul. Kaliska 2
 

4.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku kujawsko- pomorskie Koneck 87-702 ul. Włodzimierza Lubańskiego 11
 

5.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim kujawsko- pomorskie Piotrków Kujawski 88-230 ul. Słoneczna 32
 

6.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu kujawsko- pomorskie Lubanie 87-732 Lubanie 28
 

7.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Topólce kujawsko- pomorskie Topólka 87-875 Topólka 22
 

8.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubieniu Kujawskim kujawsko- pomorskie Lubień Kujawski 87-840 ul. 1 Maja 44
 

9.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baruchowie kujawsko- pomorskie Baruchowo 87-821 Baruchowo 54
 

10.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie kujawsko- pomorskie Boniewo 87-851 ul. Szkolna 28
11. Fundacja Krzywdów i Bieńków w Nieszawie kujawsko- pomorskie Nieszawa 87-730 ul. Świętego Maksymiliana Kolbe 4
12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wagańcu kujawsko- pomorskie Waganiec 87-731 ul. Dworcowa 7
 

13.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrańcu kujawsko- pomorskie Lubraniec 87-890 ul. Brzeska 49
 

14.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie kujawsko- pomorskie Radziejów 88-200 ul. Kościuszki 58
 

15.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fabiankach kujawsko- pomorskie  

Fabianki

 

87-811

 

Fabianki

 

4

 

16.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrostkowie kujawsko- pomorskie Chrostokwo 87-602 Chrostkowo 99
 

17.

Parafia imienia Matki Bożej Częstochowskiej i św. Wacława w Lubiczu kujawsko- pomorskie Lubicz Górny 87-162 ul. Polna 18
 

18.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem kujawsko- pomorskie Dobre 88-210 ul. Dworcowa 6
 

19.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osięcinach kujawsko- pomorskie Osięciny 88-220 ul. Wojska Polskiego 14
 

20.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytoniu kujawsko- pomorskie Bytoń 88-231 Bytoń 72
 

21.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrownikach kujawsko- pomorskie Bobrowniki 87-617 ul. Nieszawska 10
 

22.

Parafia p.w. św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli łódzkie Zduńska Wola 98-220 ul. Zielona 49A
23. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalu kujawsko-pomorskie Kowal 87-820 ul. Piwna 33
24. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalu kujawsko-pomorskie Kowal 87-820 ul. Piwna 24
25. Punkt Pomocy Biednym kujawsko- pomorskie Włocławek 87-800 ul. Płocka 2

 

DZIAŁANIA W RAMACH ŚRODKÓW TOWARZYSZĄCYCH

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podprogram 2020

Obowiązkowym elementem programu są działania towarzyszące, z których może skorzystać każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

W ramach działań ze środków towarzyszących w Caritas Diecezji Włocławskiej zostało zrealizowanych 90 warsztatów dla osób odbierających paczki w ramach pomocy żywnościowej w okresie od 24.04.2021r. do 13.08.2021r. Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju spowodowaną COVID-19, warsztaty organizowane były w dozwolonej, alternatywnej formie – poprzez udostępnianie materiałów w wersji tradycyjnej, papierowej i elektronicznej na płytach CD bezpośrednio odbiorcom w czasie wydawania żywności w poszczególnych punktach. Jednocześnie prowadzone były doraźnie pogadanki i konsultacje, oczywiście z zachowaniem wszystkich wymaganych rygorów sanitarnych.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się materiały związane z przygotowywaniem potraw z artykułów przekazywanych w ramach paczek żywnościowych. Szczególnie uczestniczki podkreślały, że podawane przepisy i zasady pozwolą im znacznie urozmaicić codzienne menu i wpłyną na atrakcyjność otrzymywanych produktów.

I tak, w ramach wyżej wymienionych działań zrealizowane zostały dwa rodzaje warsztatów.  Były to:

– warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia – 45 warsztatów,

– warsztaty edukacji ekonomicznej – 45 warsztatów.

Łącznie działaniami objęto 1783 osoby, w tym w warsztatach dietetycznych uczestniczyły 892 osoby, a w warsztatach edukacji ekonomicznej – 891 osób.

 

Warsztaty zostały zrealizowane dla następujących OPS:

 

Miasto Włocławek – 22 warsztaty dla 440 osób

(11 warsztatów dietetycznych i zdrowego żywienia i 11 warsztatów edukacji ekonomicznej)

 

Gmina Włocławek – 4 warsztaty dla 80 osób

( 2 warsztaty dietetyczne i 2 edukacji ekonomicznej)

 

MGOPS Chodecz – 10 warsztatów dla 183 osób

( po 5 warsztatów dietetycznych i edukacji ekonomicznej)

 

MOPS Kowal – 4 warsztaty dla 80 osób

( po 2 warsztaty dietetyczne i edukacji ekonomicznej)

 

GOPS Fabianki – 10 warsztatów dla 200 osób

( po 5 warsztatów dietetycznych i edukacji ekonomicznej)

 

GOPS Bytoń – 14 warsztatów dla 280 osób

( po 7 warsztatów dietetycznych i edukacji ekonomicznej)

 

MGOPS Piotrków Kujawski – 10 warsztatów dla 200 osób

( po 5 warsztatów dietetycznych i edukacji ekonomicznej)

 

Miasto Zduńska Wola, Gmina Zduńska Wola – 16 warsztatów dla 320 osób

( po 8 warsztatów dietetycznych i edukacji ekonomicznej).

 

Caritas Diecezji Włocławskiej bardzo dziękuje wszystkim osobom za prowadzenie dokumentacji i dystrybucję artykułów spożywczych, trwającą nieprzerwanie podczas epidemii. Dzięki temu mogliśmy zakończyć realizację Podprogramu 2020 POPŻ.