Poświęcenie nowego budynku parafialnej Caritas

Z inicjatywy Parafialnego Zespołu Caritas Parafii św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli, w latach 2019 – 2021 trwała budowa pomieszczenia z przeznaczeniem na magazyn i punkt wydawania żywności dla potrzebujących. Nowy obiekt został wybudowany dzięki pracy i ofiary wielu ludzi dobrej woli, ale także, a może przede wszystkim dzięki Bożej dobroci.

Wczoraj – 21 listopada 2021 roku – odbyła się uroczystość poświęcenia nowo wybudowanego budynku Caritas oraz błogosławieństwo wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas Parafii św. Pawła Apostoła w Zduńskiej Woli oraz pracowników Miejskiego i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli. Poświęcenia i błogosławieństwa dokonał ks. bp Krzysztof Wętkowski – Ordynariusz Diecezji Włocławskiej, który zwrócił się do zebranych gości oraz wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas podkreślając, że wspólnota Caritas i ludzie dobrej woli tworzą żywy Kościół Jezusa, dzielący się z potrzebującymi modlitwą, czasem i pomocą materialną.

W wydarzeniu, na zaproszenie ks. proboszcza Andrzeja Jaworskiego, wzięli udział Dyrektor Caritas Diecezji Włocławskiej ks. Jacek Kędzierski, Zarząd i Wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli – p. Mirosława Jakubowska oraz Kierownik – p. Beata Synowiec, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli – p. Aleksandra Pawlicka, architekt i kierownik budowy – pan inż. Jan Kaczmarek, fundator obiektu pan Leszek Felsztyński, a także księża wikariusze z parafii św. Pawła – ks. Karol Skrobicki i ks. Maciej Burszewski.

Podczas uroczystości Ksiądz Proboszcz odczytał akt poświadczający zbudowanie budynku na potrzeby Caritas i osób biorących udział w tym wydarzeniu. Następnie akt został podpisany przez biorących udział w obchodach.

Po poświęceniu i odczytaniu aktu nastąpił czas na podziękowania. Wyrazy wdzięczności zostały skierowane do p. inż. Jana Kaczmarka za ufundowanie projektu oraz nadzór budowlany oraz do p. Leszka Felsztyńskiego za ufundowanie budynku. Za owocną współpracę na ręce Dyrektor MOPS-u w Zduńskiej Woli p. Mirosławie Jakubowskiej oraz Dyrektor GOPS-u w Zduńskiej Woli p. Aleksandrze Pawlickiej został w ramach wdzięczności przekazany wizerunek patronki ubogich św. Teresy z Kalkuty.

W imieniu Parafialnego Zespołu Caritas parafii św. Pawła podziękowania na ręce Księdza Biskupa Krzysztofa, za poświęcenie obiektu i błogosławieństwo skierowała Prezes PZC pani Maria Felcenloben oraz Dyrektorki Ośrodków Pomocy Społecznej.

Na zakończenie uroczystości słowo do zebranych skierował Ksiądz Biskup Ordynariusz, który podziękował Księdzu Proboszczowi i wszystkim, którzy przyczynili się do powstania poświęconego pomieszczenia. Parafialnemu Zespołowi Caritas życzył także, by nie zrażali się ewentualnymi niepowodzeniami i trudnościami.

Na koniec Ksiądz Biskup udzieli pasterskiego błogosławieństwa. Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem.

 

 

Źródło: Na podstawie informacji od ks. Andrzeja Jaworskiego, proboszcza parafii Św. Pawła.