Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych

18 listopada 2021 r. w Centrum Kultury Browar B odbyło się Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych pod honorowym patronatem prezydenta Włocławka Marka Wojtkowskiego.

Spotkanie, zorganizowane przez Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych Wolontariatu było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i inspiracji dla osób oraz stowarzyszeń trzeciego sektora. Tematem przewodnim forum była „Rzeczywistość popandemiczna III sektora”.

Uczestnicy spotkania mieli okazję wziąć udział w:

  • debacie na temat kondycji wolontariatu po pandemii,
  • sesjach plenarnych z udziałem wyjątkowych gości,
  • kawie z ekspertami,
  • otwartej dyskusji o współpracy międzysektorowej,
  • warsztatach z ekonomii społecznej.

Caritas Diecezji Włocławskiej reprezentował podczas Forum p. Darek Duszeński – koordynator rejonowy ds. wolontariatu. Miał okazję porozmawiać między innymi z Panem Stefanem Kołuckim – Kierownikiem Biura Programów Horyzontalnych w Narodowym Instytucie Wolności, który przedstawiał założenia programu ,,Polski Ład”. Pan Kierownik zachęcał do aplikowania do Funduszów Inicjatyw Obywatelskich.