Wydarzenia w ramach kampanii społecznej „Dzień Dobra – Kromka Chleba Caritas”

Potrzebę działania na rzecz potrzebujących dostrzegamy wyraźniej niż kiedykolwiek wcześniej, dlatego szczególnego znaczenia nabierają obchody Światowego Dnia Ubogich – święta modlitwy i działania łączące ludzi dobrej woli.

Święto Ubogich, obchodzone 14 listopada, rozpoczęło kampanię społeczną „Dzień Dobra – Kromka Chleba Caritas”, która ma na celu uwrażliwianie na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem, wprowadzając w czyn słowa Chrystusa „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Kampania będzie miała na celu zbieranie środków na wsparcie potrzebujących – bezdomnych, ubogich seniorów, rodzin, które przez pandemię utraciły bezpieczne źródło utrzymania. To również okazja, by objąć uczynkami miłosierdzia ubogich duchem, ubogich w relacjach, ubogich poprzez samotność.

W Caritas włocławskiej, w ramach wydarzeń wpisujących się w kampanię „Dzień Dobra”, w obydwu Schroniskach dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn trwa akcja wymiany 6 okien oraz naprawa okuć okiennych i uszczelnianie pozostałych okien. W sumie odrestaurowania wymaga kilkudziesięciu okien. Jest to bardzo duże i drogie przedsięwzięcie. Dlatego też, gdyby ktoś z Państwa chciał w ramach uczynków miłosierdzia dołożyć swoją cegiełkę do tego przedsięwzięcia, będziemy bardzo wdzięczni. Wpłat można dokonywać osobiście w kasie biura Caritas na ul. Wojska Polskiego 2 lub elektronicznie na nr konta:  PKO BP O/Włocławek nr 36 1020 5170 0000 1502 0059 7583.

Istotną rzeczą w organizowanej przez Caritas Polska kampanii jest zachęcanie każdego do oddania cząstki siebie w postaci poświęconego czasu, uśmiechu, zainteresowania dla kogoś, kto potrzebuje pomocy. Ważne jest, aby ową edukację rozpocząć już od najmłodszych lat i zaszczepiać w dzieciach odruchy dobra. Dlatego też w placówkach prowadzonych przez Caritas Diecezji Włocławskiej są organizowane spotkania i pogadanki, które wpisują się w „Dzień Dobra – Kromka Chleba Caritas”.

W świetlicy środowiskowej miały miejsce dwa spotkania katechetyczne, prowadzone przez dk Daniela Mańkowskiego. Podczas katechezy alumn uwrażliwiał dzieci na potrzeby słabszych, samotnych, pomijanych. Zwracał szczególną uwagę na potrzeby osób ubogich oraz dar dzielenia się chlebem.

Z kolei w Domu Dziecka Caritas zostało zorganizowane spotkanie propagujące ideę niemarnowania żywności oraz podnoszące świadomości o tym, że – jak powiedział papież Franciszek – zmarnowana żywność to żywność skradziona ze stołu ubogich.

Co prawda kampania „Dzień Dobra – Kromka Chleba Caritas” kończy się już 19 listopada, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, by dobrem dzielić się przez cały rok. Zachęcamy wszystkich – i tych młodych, i tych trochę starszych – by znaleźli pretekst do tego, by podarować komuś choremu, samotnemu swój czas i uwagę.

Proponujemy również, by wysyłać pod nr 72052 sms o treści KROMKA. Środki zebrane podczas akcji sms-owej przeznaczone będą na pomoc żywnościową dla osób ubogich i potrzebujących.

kromka2021-plakat kromka2021-plakat