Obchody Światowego Dnia Ubogich w schronisku Caritas

W niedzielę 14 listopada 2021 r. – po raz piąty – w całym Kościele obchodzony był Światowy Dzień Ubogich. Święto to ustanowił papież Franciszek w Liście Apostolskim „Misericordia et Misera” ogłoszonym na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia 20 listopada 2016 r. Obchodzony ma być corocznie w 33. niedzielę zwykłą w ciągu roku liturgicznego – przed uroczystością Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.

Mottem tegorocznego Dnia są słowa z Ewangelii według św. Marka: “Ubogich zawsze macie u siebie” (Mk 14, 7).

Chciałbym, aby Światowy Dzień Ubogich mógł zakorzenić się jeszcze bardziej w naszych Kościołach lokalnych i otworzyć się na ruch ewangelizacyjny, który spotkałby w pierwszym rzędzie ubogich tam, gdzie oni się znajdują. Nie możemy czekać, aż zapukają do naszych drzwi. Pilnie potrzeba, abyśmy dotarli do nich w ich własnych domach, w szpitalach i w domach opieki, na ulicach i w ciemnych zaułkachnapisał Ojciec Święty Franciszek w orędziu na V Światowy Dzień Ubogich.

We Włocławku święto to również miało uroczysty charakter. Nadał mu go Ks. Bp. Krzysztof Wętkowski, który spędził niedzielne przedpołudnie wśród podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn im. św. Brata Alberta prowadzonego przez diecezjalną Caritas, z którymi modlił się podczas Mszy Świętej.

W homilii biskup włocławski, nawiązując do odczytanego fragmentu Ewangelii, wskazywał na konieczność czujności i gotowości na spotkanie z Panem Jezusem, który przyjdzie na końcu czasów. Zaznaczył jednocześnie, że takie spotkanie dokonuje się także w śmierci każdego człowieka, która jest końcem ziemskiej pielgrzymki. W tym kontekście zaakcentował potrzebę nieustannego nawrócenia, a także umiejętność rozpoznawania znaków czasu, przez które Bóg przemawia do człowieka, aby skłonić go do przemiany życia. – Jest wiele znaków, przez które Bóg do nas przemawia w świecie: przez ludzi i różne wydarzenia, a także przez objawienia, zwłaszcza maryjne – mówił homilista, tłumacząc, że są to znaki obecności Boga w życiu człowieka, które mają na celu jak najlepsze przygotowanie się i zadbanie o życie wieczne.

Nawiązując do przeżywanego Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym oraz Światowego Dnia Ubogich, Biskup Wętkowski przypomniał nauczanie papieża Franciszka, o konieczności spojrzenia na ubóstwo w szerszym kontekście, nie tylko materialnym. – Ubogimi są także ci, którzy nie mają w sobie nadziei, w których nie ma miłości, albo tej miłości nie doświadczają, którzy są samotni, choć posiadają własne rodziny – mówił bp Krzysztof dodając, że także wykluczenie społeczne i pozbawianie prawa głosu jest pewnym rodzajem ubóstwa. – To jest cała przestrzeń współczesnego ubóstwa, która wyrasta z zamknięcia człowieka na Pana Boga i bliźniego. Z tego bierze się całe ubóstwo fizyczne i duchowe – stwierdził. W tym kontekście przybliżył sytuację chrześcijan w Libanie, którzy są prześladowani, pozbawieni godności, możliwości pracy i wyłączeni z uczestnictwa w normalnym życiu.

Jednocześnie biskup włocławski zachęcił, by w każdej sytuacji ufać Panu Bogu. – Chrystus oczekuje naszego zaufania, czyli wiary, powierzenia się Jemu – mówił zaznaczając, że Pan Jezus jako pierwszy należał do ubogich w swoim społeczeństwie, w wymiarze wykluczenia, nękania i prześladowania. – Ciągle zastawiano na Niego pułapki słowne, aby móc postawić Go przed trybunałem i się Go pozbyć – tłumaczył homilista.

Na zakończenie pasterz diecezji przywołał osobę św. Brata Alberta, patrona włocławskiego schroniska dla bezdomnych, który porzucił życie artysty, aby służyć ubogim i wykluczonym. – Dzisiaj jest świętym, a my, za jego wstawiennictwem prosimy, by pomógł nam przeżywać nasze doświadczenia  życiowe – zakończył bp Wętkowski.

Dziękujemy Ks. Biskupowi za obecność pośród nas oraz wspólną modlitwę.

 

 

 

Źródło: http://www.diecezja.wloclawek.pl