Spotkanie dotyczące rozbudowy naszego Schroniska z usługami opiekuńczymi

Plac budowy na ul. Płockiej 2 we Włocławku zgromadził dziś wyjątkowych gości. Rozbudowie Schroniska dla Bezdomnych przyglądali się Ksiądz Biskup włocławski Krzysztof Wętkowski, Jego kapelan – ks. Mateusz Szurgot, Marszałek Województwa kujawsko-pomorskiego – p. Piotr Całbecki, członkowie Zarządu Województwa: Pani Marszałek Aneta Jędrzejewska, Pan Marszałek Sławomir Kopyść, Pełnomocnik Zarządu – p. Grzegorz Borek, asystent Pana Marszałka – p. Paweł Boniecki, Prezydent Miasta Włocławek – p. Marek Wojtkowski, Zastępca Prezydenta – p. Domicela Kopaczewska, wykonawca projektu – Zakład Budowlany MS-BUD – p. Mirosław Szklarczyk, były Dyrektor Caritas Diecezji Włocławskiej Ks. Prałat Janusz Bartczak. Gościom towarzyszyli przedstawiciele Caritas Diecezji Włocławskiej – Ks. Dyr. Jacek Kędzierski oraz Siostra Przełożona Zgromadzenia Sióstr Albertynek we Włocławku – s. Dominika Uściłowicz.

Celem spotkania było przedstawienie postępów rozbudowy Schroniska dla Bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Pan Marszałek był żywo zainteresowany obecną sytuacją, charakterystyką placówki oraz jej przyszłego funkcjonowania.

Dla Caritas Diecezji Włocławskiej spotkanie to było okazją do podziękowania Panu Marszałkowi oraz Zarządowi Urzędu Marszałkowskiego za przeznaczenie środków unijnych na rozbudowę schroniska w naszym mieście. Niezmiernie cieszymy się obecnością tak znamienitych gości oraz ich wsparciem w dalszym procesie rozbudowy placówek Caritas Diecezji Włocławskiej.