Wizyta Księdza Biskupa Krzysztofa w naszych placówkach

Dziś – 1 lipca – mieliśmy zaszczyt gościć w naszych placówkach Księdza Biskupa Ordynariusza Krzysztofa Wętkowskiego, któremu towarzyszyli Dyrektor Caritas Diecezji Włocławskiej Ksiądz Jacek Kędzierski, ksiądz prałat ekonom diecezjalny Lesław Witczak, ksiądz Mateusz Szurgot oraz kierownicy placówek.

Podczas spotkań w Schronisku Caritas dla bezdomnych kobiet i mężczyzn przy ul. Karnkowskiego 7, Schronisku Caritas z Usługami Opiekuńczymi przy ul. Płockiej 2, Domu Dziecka Caritas  przy ul. Leśnej 2, Świetlicy Środowiskowej Caritas przy ul. Gdańskiej 6, jak również jadłodajni przy ul. Gdańskiej 6 i magazynie na ul. Płockiej 2, Ks. Bp. Krzysztof miał okazję zapoznać się z charakterem placówek i potrzebami każdego domu. Była to również sposobność do poznania się z pracownikami Caritas Diecezji Włocławskiej oraz podopiecznymi domów Caritas.

W trakcie radosnych spotkań z Księdzem Biskupem mieszkańcy schronisk, jak i dzieci z placówek opiekuńczych mogły podzielić się swoimi codziennymi troskami oraz radościami. Podczas rozmów spotkali się z wielkim zrozumieniem i szacunkiem.

Serdecznie dziękujemy za mile spędzony czas, jednocześnie mając nadzieję na kolejne miłe spotkania z Księdzem Biskupem Krzysztofem.