Ksiądz biskup Krzysztof Wętkowski nowym biskupem Włocławskim

 

Ojciec Święty Franciszek mianował nowym biskupem włocławskim dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gnieźnieńskiej Krzysztofa Wętkowskiego. Tym samym przyjął rezygnację biskupa Wiesława Meringa z posługi biskupa włocławskiego. Do czasu kanonicznego objęcia diecezji przez bp. Wętkowskiego administratorem apostolskim diecezji włocławskiej będzie bp Mering.

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej ogłoszony został w samo południe 27 kwietnia br. We Włocławku, w kaplicy Domu Biskupów Włocławskich, o decyzji Ojca Świętego poinformował ustępujący biskup diecezjalny w obecności pracowników Kurii i przedstawicieli innych urzędów diecezjalnych. Komunikta Nuncjatury Apostolskiej, w obecności dotychczasowego biksupa włocławskiego Wiesława Meringa, biskupa seniora Stanisława Gębickiego, w obecności księży z kurii i innych instytucji diecezjalnych, odczytał kanclerz kurii ks. prał. Artur Niemira.Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem południowej modlitwy Regina coeli. Podczas krótkiej uroczystości modlono się za nowego, 77 biskupa diecezjalnego włocławskiego.

O swojej nominacji na biskupa włocławskiego bp Krzysztof Wętkowski wypowiedział się dla Radia Watykańskiego. Biskup nominat stwierdził, że do decyzji Ojca Świętego podszedł z dużym spokojem. Podkreślił, że jest wdzięczny Papieżowi za mianowanie go biskupem diecezji, z tak bogatą historią świętych i błogosławionych.

My natomiast znaleźliśmy w internecie krótki filmik świadczący o tym, że działalność diecezjalnej Caritas leży księdzu biskupowi Krzysztofowi na sercu, co nas bardzo cieszy.

 

Źródło: http://www.diecezja.wloclawek.pl/