„Rodzina w Centrum 3” – zaproszenie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z 19 Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie oraz Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie, w tym również we Włocławku, realizują projekt „Rodzina w Centrum 3”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. W ramach przedsięwzięcia beneficjenci mogą liczyć na kompleksowe wsparcie, w tym m. in.

  • specjalistyczne poradnictwo rodzinne,
  • terapia rodzinna,
  • warsztaty dla rodziców,
  • zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców uczęszczających w warsztatach,
  • warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne,
  • diagnoza i terapia w obszarze zaburzeń FAS.

Zachęcamy do skorzystania z udziału w projekcie, szczególnie osoby otrzymujące wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Szczegółowe informacje otrzymają Państwo w siedzibie MOPR-u, a także na stronach internetowych:

http://www.rops.torun.pl/projekty/rodzina-w-centrun-3/informacja-dla-uczestnikow

http://bip.mopr.wloclawek.pl/artykul/54/86/projekt-rodzina-w-centrum-3