Święto Patronalne Caritas Diecezji Włocławskiej

Niedziela Miłosierdzia Bożego to Patronalne Święto Caritas Diecezji Włocławskiej, która obrała św. Siostrę Faustynę Kowalską na swoją patronkę. W dniu tym chcemy szczególnie uczcić Miłosierdzie Boże adoracją Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a o godz. 15.00 modlitwą Koronki – w kaplicy Schroniska przy ul. Karnkowskiego 7, w kaplicy Sióstr Wspólnej Pracy przy Domu Dziecka przy ul. Leśnej 2A we Włocławku oraz w kaplicy Domu Samotnej Matki w Ciechocinku.

Istotę i wyjątkowość Święta Miłosierdzia Bożego najtrafniej oddają słowa samego Jezusa wypowiedziane do św. Siostry Faustyny: „W tym dniu otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar” (Dz. 699). Ta niezwykła Niedziela, dana nam z nieba, zachęca więc do ufności wobec Boga i czynienia miłosierdzia względem bliźnich. W Dzienniczku św. Siostry Faustyny czytamy: „Łaski z Mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest – ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa” (Dz. 1578, 742).

Kochani, pragniemy, aby najbliższa Niedziela Miłosierdzia Bożego stała się okazją do czynienie miłosierdzia. W tym dniu zachęcamy do wsparcia Caritas czynem, składając ofiary na tacę. W ten sposób wesprzecie remont domu i wymianę mebli w dziecięcych pokoikach w Domu Dziecka im. bp. Wojciecha Owczarka przy ul. Leśnej 2A we Włocławku. Od początku istnienia Domu Dziecka, od 2007 roku, znalazło u nas swój dom 83 dzieci. W ich imieniu składamy wszystkim już dzisiaj serdeczne Bóg zapłać! Dziękujemy księdzu Biskupowi Wiesławowi Meringowi, Pasterzowi naszej Diecezji, za inicjację tego przedsięwzięcia i przeznaczenie ofiar z tacy z tej niedzieli właśnie na ten szczytny cel. Dziękujemy również kapłanom Diecezji Włocławskiej za pomoc w przeprowadzeniu zbiórki i ciche wsparcie dzieł naszej Caritas. Dziękujemy kochani za dobre słowo, modlitwę i czyny świadczone wobec Caritas Diecezji Włocławskiej, za otwarte serca i umiejętność dzielenia się z potrzebującymi.

Słowa Jezusa: „Czyń, co chcesz, rozdawaj łaski, jak chcesz, komu chcesz i kiedy chcesz” skierowane do Ciebie, święta Siostro Faustyno, każą nam spodziewać się Twojej czułej troski i nieustannego wstawiennictwa wobec dzieł podejmowanych przez naszą diecezjalną Caritas. Wierzymy, że zadziałasz na czas i tak jak trzeba, w całej obfitości.

P.S. Wszystkich, którzy mają życzenie, zachęcamy do złożenia ofiary w formie wpłaty na konto bankowe Caritas Diecezji Włocławskiej:

PKO BP S.A. 36 1020 5170 0000 1502 0059 7583.