Pomagamy Seniorom!

W związku z sytuacją epidemiczną, Caritas Diecezji Włocławskiej ponownie przygotowuje się do wsparcia pomocą najuboższych seniorów z terenu diecezji włocławskiej oraz osób bezdomnych.

Wolontariusze Caritas po raz kolejny przygotują paczki żywnościowo – chemiczne, które trafią do najbardziej potrzebujących diecezjan przed świętami wielkanocnymi.

W skład paczek będą wchodziły produkty żywnościowe przekazane przez Agencję Rezerw Materiałowych, wzbogacone o artykuły ofiarowane przez Darczyńców. Wśród Ofiarodawców, którzy wspierają naszą instytucję są:

  • Grupa INCO S. A.,
  • Krajowa Spółka Cukrowa S. A.,
  • Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie w Stoisławiu,
  • Fabryka Cukierków „Pszczółka” Sp. z o. o.,
  • Polskie Przetwory.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

Jest mnóstwo osób potrzebujących pomocy. Staramy się dotrzeć do wszystkich, ale nasze zasoby są ograniczone. Dzięki pomocy Ofiarodawców, nasze działania będą mogły być realizowane tam, gdzie naprawdę są potrzebne.