Rozbudowa zespołu zabudowań Caritas o Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – dokumentacja techniczna

W związku z ogłoszeniem postępowania ofertowego dla zadania „Rozbudowa zespołu zabudowań Caritas o schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi” w załączeniu udostępnia się dokumentację techniczną dla wymienionego wyżej przedsięwzięcia.

Dokumentacja techniczna – zapytanie ofertowe nr 1_2021

 

 

 

Fot. z zasobów internetu