WIGILIJNE DZIEŁO POMOCY DZIECIOM

Caritas Diecezji Włocławskiej po raz kolejny włącza się w „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” – coroczną ogólnopolską akcję charytatywną, której symbolem jest świeca Caritas.

Podczas tegorocznej – 26 edycji programu – zebrane z dystrybucji świec środki zostaną przeznaczone na wakacyjny wypoczynek, bezpłatne posiłki, stypendia, a także wsparcie dzieci w rehabilitacji i leczeniu. Idea świątecznej świecy Caritas rozpowszechnia się również poza granicami naszego kraju, dlatego też w tym roku część środków zostanie przeznaczona na pomoc dla dzieci z dotkniętej kryzysem humanitarnym Wenezueli.

2020 rok jest czasem wyjątkowo trudnym dla wszystkich. Coraz więcej osób potrzebuje wsparcia i pomocy. Potrzeb charytatywnych nie tylko nie brakuje, ale wręcz przybywa. Dlatego zachęcamy Państwa do zakupu świec wigilijnych, dystrybuowanych w parafiach naszej diecezji. Otwórzmy nasze serca na osoby w trudniejszej sytuacji, obudźmy w sobie wrażliwość.