Zmiany personalne w naszym schronisku

Serdecznie witamy w Naszej Wspólnocie s. Weronikę i s. Faustynę

Siostry z nastaniem września podejmą służbę w schroniskach dla osób bezdomnych i będą odpowiedzialne za bardzo ważne działy, które tworzą wspólnotę Caritas Diecezji Włocławskiej. Siostra Weronika podejmie posługę wśród kobiet w Schronisku Caritas Diecezji Włocławskiej na ul. Karnkowskiego, natomiast s. Faustyna posługiwać będzie wśród osób bezdomnych na ul. Płockiej.

Życzymy Siostrom dużo sił w pełnieniu nowych funkcji.

Niech Duch Święty zsyła liczne dary na nasze Siostry, a św. Brat Albert sprawia by zawsze w swojej odpowiedzialnej posłudze były „dobre jak chleb”.