700 paczek w rękach Seniorów

Ostatnie dni Caritas Diecezji Włocławskiej upłynęły pod znakiem dystrybucji dobra i miłości w ramach akcji „Pomoc dla Seniora”.  W trzech parafiach – Narodzenia NMP i św. Jana Apostoła i Ewangelisty we Włocławku, Wszystkich Świętych w Sieradzu oraz Św. Michała Archanioła w Russocicach – koordynatorzy wraz z wolontariuszami finalizowali przygotowywanie paczek, które trafiły do samotnych, starszych mieszkańców naszej diecezji.

W II edycji kampanii, dzięki środkom pieniężnym z Caritas Polska, a także pomocy Sponsorów, udało się nam obdarować 700 seniorów z rejonu włocławskiego, konińskiego oraz sieradzkiego, a także 150 bezdomnych. Radość, uśmiechy oraz wzruszenie Obdarowanych są najlepszym potwierdzeniem, iż akcja „Pomoc dla Seniora” jest absolutnie niezbędna.