Nominacje dla naszej Caritas

25 kwietnia br., ks. bp Wiesław Mering, odpowiadając na prośbę ks. prał. dr. Janusza Bartczaka, dyrektora Caritas Diecezji Włocławskiej, ogłosił utworzenie, z dniem 4 maja br., dwóch nowych stanowisk w diecezjalnej Caritas.

Ks. Jakub Nowakowski, został mianowany zastępcą dyrektora Caritas Diecezji Włocławskiej, Ks. Artur Kosierb będzie zaś pełnił, w tej instytucji, funkcję koordynatora wolontariatu.

Niecodzienne wydarzenie rozpoczęło się od wspólnej modlitwy w kaplicy Domu Biskupiego, gdzie – jak powiedział Pasterz Diecezji – zapadają najważniejsze decyzje dotyczące pracy w diecezji. „Zaczęliśmy od uświadomienia sobie, że bez Pana Boga nie zrobimy niczego. Tym się różni działalność Caritas od innych instytucji charytatywnych, że nie tylko widzimy potrzebującego człowieka, ale idziemy do niego, jako wysłannicy Pana, z naszymi możliwościami, dobrą wolą, siłami; aby naszemu bliźniemu dać nie tylko jedzenie, mieszkanie itd., ale przede wszystkim zanieść mu Ewangelię. (…) Od początku istnienia Kościoła, te trzy elementy: słowo, sakrament i caritas zawsze były w jego działalności najistotniejsze”, mówił ks. bp. Mering.

Biskup Włocławski wyjaśnił, że obie decyzje podjął, aby jak najszybciej wzmocnić pracę charytatywną, która w ostatnim czasie obejmuje także liczne działania, związane z pomocą osobom starszym oraz przebywającym w kwarantannie.

„Chwila, w której rozpoczynacie pracę w diecezjalnej Caritas, jest szczególnie trudna. Widzimy, że tej posługi potrzebuje Lud Boży, a być może – w obliczu kryzysu – będzie potrzebował jej jeszcze bardziej. Dlatego przyglądając się mnogości działań, którymi zajmuje się ksiądz prałat Janusz, postanowiłem wspomóc go waszą gorliwością. Niech nie zabraknie wam tego zapału w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi, aby posługa miłości mogła być kontynuowana i rozwijana na miarę rosnących potrzeb”, powiedział Ksiądz Biskup.

 

 

 

Informacja pochodzi ze strony: http://diecezja.wloclawek.pl