Światowy Dzień Chorego w naszym schronisku

 

Zbliżające się obchody Światowego Dnia Chorego stały się okazją do zaproszenia Pasterza diecezji do wyjątkowej Owczarni, by mógł pokrzepić, wzmocnić i uzdrowić te najsłabsze. Mieszkańcy naszych dwu schronisk ogólnych oraz jednego z usługami opiekuńczymi zgromadzili się bardzo licznie, aktywnie włączali się w liturgię, trafnie odpowiadali na pytania stawiane przez Kaznodzieję. Ksiądz Biskup dla najbardziej aktywnych przekazał różańce przywiezione przez ks. Irka Świątka z Jerozolimy, które leżały na Grobie naszego Pana; a wszystkim mieszkańcom, także nieobecnym w kaplicy, Pasterz ufundował karnawałowe pączki.
Dziękujemy Siostrom Albertynkom oraz pracownikom schronisk za przygotowanie kaplicy, liturgii słowa, śpiewów, a przede wszystkim za towarzyszenie Mieszkańcom w przygotowaniu się do przeżycia sakramentu Eucharystii i namaszczenia chorych.

Teksty liturgiczne przypisane na dzisiejszy dzień (na całym świecie przecież takie same…!) płynęły do naszych serc z taką mocą, jakby były dobrane specjalnie dla nas…:

„Wszechmogący Boże, strzeż nieustannie swojej rodziny z ojcowską dobrocią…”
Kolekta

„Dziel swój chleb z głodnym, do domu wprowadź biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwracaj się od współziomków.
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie…”
Iz 58, 7-10

„A mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej…”
1 Kor 2, 1-5

„Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.”
Mt 5, 13-16

Pan jest wielki!