Równamy szanse, czyli montaż siłowni przy schronisku

Ciepła zima ma swoje dobre strony!
Aura pozwala nam na montaż siłowni zewnętrznej przy Schronisku Caritas we Włocławku dzięki dotacji przyznanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w ramach projektu: „Równać szanse. Wyposażenie placówki resocjalizacyjno-wychowawczej Caritas Diecezji Włocławskiej w urządzenia sportowo-rekreacyjne.”
Mieszkańcy i wolontariusze aktywnie włączają się w instalację urządzeń, które już niebawem nie tylko pozwolą spalić zimowe kalorie, ale przede wszystkim przyczynią się do kształtowania właściwych postaw i przyzwyczajeń prosportowych.

 

 

 

 

 

 

 

Fot. https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/koncepcja-silownia-martwa-natura_4192237.htm#page=2&query=si%C5%82ownia&position=3