Zbrachlin: III Festiwal Piosenki Religijnej „Śladami św. Jana Pawła II”

Dnia 6.06.2016 roku odbył się w Zespole Szkół im. I. Jana Paderewskiego w Zbrachlinie III Festiwal Piosenki Religijnej „Śladami św. Jana Pawła II”. Organizatorem Konkursu jest Szkolne Koło Caritas pod opieką pani Agnieszki Lasoty – Staszak. W tym roku festiwal nabrał szczególnego wymiaru, gdyż wpisał się w obchody związane z 25 rocznicą wizyty naszego Rodaka Jana Pawła II we Włocławku.

Patronat honorowy nad festiwalem objął Proboszcz Parafii Zbrachlin – ks. Henryk Chabasiński oraz Wójt Gminy Waganiec Pan Piotr Kosik. Zaszczytną funkcję jury festiwalu pełnił ks. prałat Sławomir Deręgowski oraz ks. Wojciech Wierzbicki. Zorganizowanie festiwalu możliwe było dzięki wsparciu finansowemu ks. Henryka Chabasińskiego – proboszcza parafii Zbrachlin, Wójta Gminy Waganiec pana Piotra Kosika, Radnego Powiatu Aleksandrowskiego Pana Macieja Włocha, piekarni „Polkorn” z Ciechocinka. Festiwal uświetnił swoim śpiewem Młodzieży Chór Parafii Zbrachlin „Nam Deus”, który otrzymał Nagrodę Dyrektora Szkoły.

Grand Prix Festiwalu otrzymała Kinga Lorenc z Niepublicznej Szkoły Muzycznej „Camerata Vladislavia” w Aleksandrowie Kujawskim wykonując utwór „AVE MARIA”.

Kategoria I-III SOLIŚCI

1 MIEJSCE – Wiktoria Augustyniak SP LUBANIE

2 MIEJSCE – Nikola Lorenc SP nr 3 Aleksandrów Kujawski

3 MIEJSCE – Oliwia Możdżeń  SP Zbrachlin

Kategoria I-III ZESPOŁY

1 MIEJSCE – Zespół „Słonko” SP Niszczewy

2 MIEJSCE – Zespół „Wiolińki” SP Zbrachlin

Kategoria IV-VI SOLIŚCI

1 MIEJSCE – Marta Dropiewska  SP nr 3 Aleksandrów Kujawski

2 MIEJSCE – Emilia Słomczewska SP Zbrachlin

3 MIEJSCE – Weronika Bajdalska  Niepubliczna Szkoła Muzyczna „Camerata Vladislavia”
w Aleksandrowie Kujawskim

Kategoria IV-VI ZESPOŁY

1 MIEJSCE –  Zespół z SP w Zbrachlinie

2 MIEJSCE – Zespół z SP w Siniarzewie

tekst: Agnieszka Lasota – Staszak