Fundacja ORLEN

Dzięki Fundacji ORLEN, która przekazała darowiznę finansową na rzecz Schroniska Caritas dla bezdomnych kobiet i mężczyzn we Włocławku przy ul. Karnkowskiego 7, jesienią 2019 roku został zakupiony nowy kocioł kondensacyjny ogrzewający cały budynek i zapewniający dostęp do ciepłej wody. Jest to dla placówki Caritas Diecezji Włocławskiej bardzo duże wsparcie, tym bardziej, że daje ona schronienie aż 125 osobom bezdomnym. Zapewnia się im stałe schronienie, dostęp do ciepłej wody, żywność, czystą odzież, pomoc merytoryczną w zakresie socjalnym i terapeutycznym oraz opiekę duszpasterską.
W imieniu podopiecznych i pracowników Schroniska Caritas Diecezji Włocławskiej serdecznie dziękujemy Fundacji ORLEN za bardzo potrzebne nam wsparcie.

Caritas Diecezji Włocławskiej