Obchody „Kromki chleba dla sąsiada” w Caritas Diecezji Włocławskiej

„Cechą cywilizacji prawdziwie ludzkiej jest szacunek i miłość do ludzi starszych, dzięki którym mogą oni czuć się – mimo słabnących sił – żywą częścią społeczeństwa.”

św. Jan Paweł II

Nawiązując do słów św. Jana Pawła II, Caritas od kilku lat pomaga seniorom organizując akcje charytatywne. Jedną z nich jest Ogólnopolska Zbiórka Żywności „Kromka chleba dla sąsiada”. Jej celem jest z jednej strony zgromadzenie żywności, która zostanie przekazana osobom starszym, samotnym oraz potrzebującym, z drugiej zaś uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby i los seniorów, a także uaktywnienie pomocy sąsiedzkiej.

Również Caritas Diecezji Włocławskiej po raz kolejny włączyła się w akcję. W ramach obchodów „Kromki chleba” wolontariusze naszych Szkolnych Kół Caritas zorganizowali wypiekanie chleba, do którego zaprosili seniorów z terenu swoich parafii. Wypieczone bochenki były niesione w darze ołtarza podczas niedzielnych mszy św., a następnie rozdane wiernym uczestniczącym w nabożeństwie. To symboliczne dzielenie się chlebem było wyrazem gotowości do dzielenia się sercem, czasem i uwagą z najbardziej potrzebującymi. Suma była także okazją do podziękowania osobom wspierającym akcje charytatywne Caritas.

Kulminacyjnym momentem akcji „Kromka chleba dla sąsiada” była zbiórka żywności, która odbyła się w sieci sklepów „Biedronka” w dniach 20-21 września 2019 roku. Dzięki ofiarności i życzliwości mieszkańców Kujaw udało się zebrać blisko tonę żywności, z której przygotowano około 80 paczek. Zostały one wręczone przez wolontariuszy SKC oraz PZC najbardziej potrzebującym osobom starszym i potrzebującym z terenu naszej diecezji. Oprócz żywności seniorzy otrzymali także kartki z życzeniami z okazji Dnia Seniora.