Czwartek,  30 Marca 2017, 89 dzień roku, godzina: 16:13
Aktualności

Pomoc żywnościowa POPŻ Podprogram 2014

16-02-2017

Za pośrednictwem Caritas w Polsce podczas pierwszego etapu pomocy żywnościowej w ramach „Podprogramu 2014”, który obejmował okres grudzień 2014 r. - styczeń 2015 r.,  dystrybuowane były artykuły spożywcze takie jak: mleko, cukier, olej, makaron świderki, mielonka wieprzowa.  Pomocą objęto ponad 311 tys. osób, przekazano 683 400  paczek i blisko 5000 ton żywności. Żywność dystrybuowana była we współpracy z 35 Caritas diecezjalnymi, które następnie współpracowały z 1337 organizacjami lokalnymi.

więcej
Informacja

09-02-2017

Caritas Diecezji Włocławskiej zaprasza do udziału w projekcie,  realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I.

Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt skierowany jest do osób do 29 roku życia biernych zawodowo, w tym niepełnosprawnych z terenu Miasta Włocławek, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

 

W ramach projektu realizowane będzie następujące wsparcie:

1.      Opracowanie  Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika,

2.      Szkolenia zawodowe (uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe),

3.      4-miesięczne staże zawodowe (uczestnicy otrzymają stypendium stażowe),

4.      Pośrednictwo pracy.

 

Szczegółowe informacje:

Telefon 607142257 – Koordynator projektu

Telefon 695149489 – Asystent Koordynatora projektu

E-mail -  piotr.podlaski@op.pl

więcej
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2016

Uwaga!

W m-cu lutym br. odbędą się kolejne bezpłatne warsztaty zdrowego żywienia i edukacji ekonomicznej dla uczestników Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2016 z terenu miasta Włocławek.

Miejsce warsztatów – Włocławek, ul. Płocka 2 / teren Schroniska.

Warsztaty zdrowego żywienia połączone z przygotowywaniem i degustacją potraw

2 i 3 lutego br.  - rozpoczęcie godz. 8,00 oraz 12,00

Warsztaty edukacji ekonomicznej

2 i 3 lutego br.  - rozpoczęcie godz. 10,00

 ZAPRASZAMY !!!

więcej
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2016/2017

Uwaga!

W niżej podanych terminach odbędą się bezpłatne warsztaty zdrowego żywienia i edukacji ekonomicznej dla uczestników Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2016 prowadzone w ramach działań towarzyszących w/w Programu.

Miejsce warsztatów – Włocławek, ul. Płocka 2 / teren Schroniska.

więcej
Rodzina Rodzinie - pomoc dla ofiar konfliktu syryjskiego (informacje)

RODZINA RODZINIE – www.rodzinarodzinie.caritas.pl
Serwis spersonalizowanej pomocy dla ofiar konfliktu syryjskiego

Program Rodzina Rodzinie polega na objęciu wsparciem rodzin poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii przez osoby, rodziny, wspólnoty, parafie, diecezje oraz zgromadzenia zakonne w Polsce. Chcielibyśmy pomoc uczynić spersonalizowaną w nawiązaniu do tego co mówił Papież Franciszek: „Uchodźcy to nie liczby, tylko osoby, które mają twarze, imiona i historie życia i odpowiednio do tego należy ich traktować”.

więcej
Włocławek: ks. bp Wiesław Mering i ks. bp Stanisław Gębicki niosą pomoc syryjskim rodzinom

Diecezji Włocławska włącza się w pomoc rodzinom poszkodowanym w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii, obejmując wybrane rodziny wsparciem finansowym tak, aby mogły pozostać w swojej ojczyźnie i przetrwać najcięższe chwile ich życia. W program włączyli się biskupi z Włocławka: ks. bp Wiesław Mering i ks. bp Stanisław Gębicki, którzy objęli opieką po jednej z rodzin. Zaproszenie do włączenia się w akcję zostało skierowane do wszystkich parafii diecezji.

więcej
Rodzina w Centrum

więcej
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

18-11-2016
Zgodnie z Harmonogramem w dniach 8 i 10 listopada br. odbyły się kolejne warsztaty w ramach działań towarzyszących przewidzianych w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

więcej
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2016.

Uwaga!

W niżej podanych terminach odbędą się bezpłatne warsztaty zdrowego żywienia połączone z przygotowywaniem i degustacją potraw

więcej
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2016.

Do realizacji tzw. działań towarzyszących, które są elementem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w wyniku zapytania ofertowego, wybrano włocławską firmę szkoleniową Centrum Doskonalenia Kadr.

więcej

 strona: 1 2 3 4 5 

ˆ 2009-2013 Caritas Diecezji Włocławskiej