Czwartek,  30 Marca 2017, 89 dzień roku, godzina: 16:09
Aktualności

Informacja

09-02-2017

Caritas Diecezji Włocławskiej zaprasza do udziału w projekcie,  realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I.

Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt skierowany jest do osób do 29 roku życia biernych zawodowo, w tym niepełnosprawnych z terenu Miasta Włocławek, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

 

W ramach projektu realizowane będzie następujące wsparcie:

1.      Opracowanie  Indywidualnego Planu Działania dla każdego Uczestnika,

2.      Szkolenia zawodowe (uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe),

3.      4-miesięczne staże zawodowe (uczestnicy otrzymają stypendium stażowe),

4.      Pośrednictwo pracy.

 

Szczegółowe informacje:

Telefon 607142257 – Koordynator projektu

Telefon 695149489 – Asystent Koordynatora projektu

E-mail -  piotr.podlaski@op.pl


 

ˆ 2009-2013 Caritas Diecezji Włocławskiej